İş-Güvenliği-Uzmanlarına-Yönelik-Yangın-Güvenliği-Değerlendirmesi - Bilgilendirme-Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlarına Yönelik Yangın Güvenliği Değerlendirmesi - Bilgilendirme Eğitimi

 
Amaç : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ilgili maddeleri gereği işyerlerinde yürütülecek risk değerlendirmesi faaliyeti iş güvenliği uzmanlarının temel görevlerindendir. Yangın tehlikesinin oluşturacağı zararın ve etkilerinin değerlendirilmesi sürecinde farklı disiplinlerden mezun iş güvenliği uzmanlarının mevzuat kapsamında temel bilgileri edinebilmesi amaçlanmıştır.


Katılımcılar eğitimi tamamladığında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmiştir;

  • Yangın önleme, yangından korunma ve yangınla mücadelenin ne anlama geldiği,
  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat,
  • Bir işletmede yangın güvenliği değerlendirmesi çalışması gerçekleştirirken hangi unsurların inceleneceği
  • Yangın güvenliği değerlendirme raporunun ana öğeleri,
  • Yangın güvenlik sistemlerin temel çalışma prensipleri,
  • Yangın güvenliği organizasyonu

Katılımcı sayısı 50 kişiyle sınırlandırılmıştır.
Eğitim süresi 1 gün (8 saat) olup, tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Eğitim Bedeli   : 500.- TL (beşyüz) **

TÜYAK Üye İndirimi İle : 400.- TL (dörtyüz) **

Öğrenci İndirimi İle : 200,00.- TL ( ikiyüz) **

Ön Kayıt : egitim@tuyak.org.tr
Kurs Katılımı Son Bildirim Tarihi : 22  Şubat 2017
**Eğitim bedeli KDV hariç rakamdır. Yemek ücrete dahil değildir.


Eğitim Konuları :

1.   Yangından korunma temel prensipleri,
      a.    İdari önlemler
          i.    Ateşli ve sıcak iş izin sistemi
          ii.    Sigara yasağı
          iii.    Yangın algılama, söndürme, tahliye, elektrik sistemlerin düzenli bakımı ve dokümantasyonu
          iv.    Sigara ve tütün ürünleri kullanma yasağı
          v.    Alt işveren yönetimi
2.  Yanıcı ve tutuşturucu kaynakların değerlendirilmesi,
     a.    BYKHY Kısım 8 – Tehlikeli Kimyasallar, CLP Tüzüğü
     b.    Statik elektrik dahil tüm tutuşturucu kaynaklar
3.  Binadaki pasif önlemlerin değerlendirilmesi,
     a.    Kompartmantasyon, yangın duvarı, yangına dayanıklı kapı, pencere ve diğer açıklıklar
     b.    Yapı malzemeleri
     c.    Şaftların ve dikey ve yatay bölme geçişlerinin izolasyonu
4.  Yangın algılama,
     a.    Yangın algılama temel prensipleri
     b.    Yangın algılama sistemleri
     c.    Yangın güvenlik paneli ve bağlantıları
     d.    Yangın uyarı sistemleri
5.  Yangına müdahale,
     a.    Sulu söndürme sistemleri
         i.    Yangın suyu deposu
         ii.    Yangın suyu pompası
         iii.    Hidrant sistemi
         iv.    Bina içi yangın dolabı sistemi
         v.    Yağmurlama (sprinkler sistemi
     b.    Gazlı söndürme sistemleri
     c.    Taşınabilir yangın söndürme cihazları
6.  Yangında haberleşme,
     a.    Yangında haberleşme organizasyonu ve teknoloji
     b.    Yangında anons sistemleri
7.  Yangında tahliye,
     a.    Tahliye sistemi  
        i.    Kaçış kapılarının temel özellikleri
        ii.    Kaçış kapısı adedi ve genişliği (örnek hesaplama)
        iii.    Kaçış koridoru
        iv.    Kaçış merdivenleri
        v.    Asansörler
     b.    Basınçlandırma
     c.    Duman kontrolü
        i.    HVAC ile kontrol
          1.    Duman damperi
        ii.    Duman egzoz sistem
        iii.    Duman perdesi
     d.    Acil aydınlatma
     e.    Acil yönlendirme
8.  Acil durum organizasyonu,
     a.    Ekiplerin oluşumu ve eğitimi
     b.    İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği
     c.    Tatbikatlar

Eğitim Süresi:  1 gün 8 saat

Eğitmenler:  Memet GÜLTEK / Makine Mühendisi-İş Güvenliği Uzmanı (A) (M.Sc.)
                  TÜYAK Üyesi / MMO İş Güvenliği, Yangın Güvenliği, İş Ekipmanları Komisyon Üyesi

                  Serdar GÜLTEK / Makine Mühendisi-Yangın Güvenlik Mühendisi (M.Sc.), Afet Yönetimi (M.Sc.)
                  İş Güvenliği Uzmanı (A), NEBOSH, Öğr.  Gör. (İstanbul Üniversitesi),TÜYAK, NFPA, SFPE Üyesi