Depolama Tesislerinde Sprinkler Tasarımı Eğitimi

Depolama Tesislerinde Sprinkler Tasarımı Eğitimi

Uygulamalardaki artış hızına göre, sektörde bulunan uzman sayısındaki artış yeterli düzeyde olamadığından, tasarım ve uygulamada çarpıcı yanlışlarla karşılaşılmaktadır.

Türkiye'de büyüyen sprinkler sistemleri sektörüne ilgi duyan mekanik tasarımcı ve uygulamacıları, yönetmelik ve standartlar çerçevesinde yapılması gerekenler konusunda detaylı şekilde bilgilendirmek, belirli düzeyde bilgi sahibi mühendislerin bilgilerini güncellemek ve seviyelerini yükseltmeye katkı yapmak amacıyla düzenlenen kursta;

- Yönetmeliğe göre hangi depolarda sprinkler sistemi yapılmalıdır?
- Depo sprinkler sistemi tasarımında hangi standartlar kullanılabilir?
- Tasarıma başlamak için tesisle ilgili hangi bilgilere sahip olmak gerekir?
- Tasarım kriterleri nasıl belirlenir?
-  Sistem tipi nasıl seçilir?
- Hangi sprinkler tipi seçilmelidir?
- Sprinkler yerleşimiyle ilgili kurallar/kısıtlamalar nelerdir?
- Uygun yangın pompası ve yangın suyu rezervi kapasitesi nasıl belirlenir?
- Zon büyüklükleri ve boru güzergahları nasıl belirlenir?
- Boru birleştirme yöntemlerinin hangileri uygundur?
- Sprinkler sisteminin bina taşıyıcı sistemi ve diğer tesisatlarla etkileşiminde nelere dikkat edilmelidir?
- Uygulamada sıkça yapılan hatalar nelerdir?

sorularının cevapları aranmıştır.