Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

B ACADER Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği Yönetim Kurulunun 8. Olağan Mali Ge- nel Kurulu, 25 Şubat 2017 tarihinde Kartal Titanic Otel’de düzenlendi. Di- van Başkanlığına Ergün Gök, Başkan Yardımcılığına Onur Pişiren ve Katip Üyeliğe Muammer Akgün’ün seçildiği Genel Kurulda, Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Denetim Kurulu raporla- rının okunması ve ibrasının ardından diğer maddeler görüşüldü. Genel Kurul toplantısının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Barış Say yaptığı açıklama ile genel kurula katılan tüm üyele- re teşekkür ederek dünyada rekabet koşullarının giderek zorlaştığı bu dö- nemde BACADER’in her zamankinden daha dinamik bir şekilde öncülük eden bir yaklaşımla önümüzdeki yıl da tüm üyelerini kucaklaması gerektiğini ve bu dönemi en verimli şekilde geçirmek üzere geçen yıl seçilen yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri olarak tüm üye- lerden de her türlü desteklerini devam ettirmelerini talep etti. BACADER 8. Olağan Mali Genel Kurulu Düzenlendi T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 12. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2017 tari- hinde TTMD üyelerinin katılımlarıyla Ankara Latanya Otel’de yapıldı. Açılışın ardından Genel Kurul Divan Başkanlı- ğına Ethem Özbakır, yardımcılıklarına Tamer Çalışkan ve Dilşat Baysan Çolak seçildi. Gündem maddelerinin karara bağlanmasından sonra MMO Yöne- tim Kurulu Sekreteri Yunus Yener ve İklimlendirme Meclisi ve İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz, genel ku- rula hitaben birer konuşma yaptılar. 2016-2017 yıllarına ait Faaliyet Raporu’nu sunan TTMD 12. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilin- giroğlu, başkanlığı döneminde düzen- lenen sempozyum, eğitim seminerleri, toplantılar ve diğer etkinlikler hakkında detaylı bilgi verdikten sonra, dönem içerisinde birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Faali- yet Raporu’nun okunmasının ardından 2016-2017 yılı Dernek ve İktisadi İş- letme Bilanço, Gelir-Gider Tabloları ve Dernek Denetim Kurulu Raporu Genel Kurul’a sunuldu. Dernek Tüzüğü’nün bazı maddelerinde değişiklik yapıl- masının görüşülmesi ve kabulünden sonra yeni yönetim kurulu seçimi için oy verme işlemine geçildi. Üyelerin söz alarak görüş belirttiği son bölümün ardından 2016-2017 yılı Yönetim Ku- rulu Çalışmaları, Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi. Kurul üyelerini seçmek üzere ya- pılan oylama sonucunda, iki yıl süre ile görev alacak olan TTMD XIII. Dö- nem Yönetim, Denetim ve Onur Ku- rulu Üyeleri şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu Üyeleri (Asıl Aday) 1. Prof. Dr. Birol Kılkış (Başkan) 2. Sarven Çilingiroğlu (Başkan Yrd.) 3. Tamer Şenyuva (Başkan Yrd.) 4. Tuba Bingöl Altıok (Başkan Yrd.) 5. Dr. Kemal Gani Bayraktar (Genel Sek.) 6. Birol Eker (Muhasip Üye) 7. Haşim Alan (Üye) 8. Dr. Kazım Beceren (Üye) 9. Göksel Duyum (Üye) 10. Kemal Gökay (Üye) 11. Nermin Köroğlu Işın (Üye) 12. Gökhan Ünlü (Üye) 13. Birol Yavuz (Üye) Denetim Kurulu Üyeleri (Asıl Aday) 1. Dr. İbrahim Çakmanus 2. Murat Gürenli 3. Handan Özgen Onur Kurulu Üyeleri (Asıl Aday) 1. Celal Okutan 2. Akdeniz Hiçsönmez 3. Erdinç Boz Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek Aday) 1. Aykut Aslan 2. Bora Atay 3. Mustafa Nuri Çetin 4. Hükmü Çömez 5. Şaban Durmaz 6. Dinçer Durukafa 7. Seçkin Erdoğmuş 8. Devrim Gürsel 9. Seçil Kızanlık İskender 10. Doğan Kaymal 11. Züleyha Özcan 12. Emre Özmen 13. Tuna Yeşilırmak Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek Aday) 1. Dr. Celalettin Çelik 2. Orhan Gürson 3. Hırant Kalataş Onur Kurulu Üyeleri (Yedek Aday) 1. Engin Kenber 2. Ömer Kantaroğlu 3. Ersin Gürdal TTMD 12. DönemOlağan Genel Kurulu Yapıldı 12 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==