Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

İ klimlendirme Soğutma Klima İmalat- çıları Derneği (İSKİD)’in yeni yönetim kurulu Taner Yönet başkanlığında göreve başladı. İSKİD’in Olağan Genel Kurulu, İSKİD üyelerinin büyük katılımı ile 25 Ocak Çarşamba günü gerçek- leştirildi. Genel Kurul toplantısı, Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi ile başladı. Divan Başkanı’nın sözü almasından son- ra sırasıyla 2015-2016 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı ve birlik- te çalıştığı komisyonlar bu dönemde yaptıkları işleri Genel Kurul ile paylaştı. Geçmiş dönem çalışmalarının sunulma- sının ardından eski yönetime teşekkür edilerek ve başarılı çalışmalarından ötürü komisyon başkanlarına plaket verilerek, seçimlere geçildi. Genel Kurul kapsamında yapılan seçimlerde üyeler İSKİD’in 13. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarını belirledi. Yeni seçi- len Yönetim Kurulu, seçimin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Yönetim Kurulu içinde gö- rev dağılımı ve gelecek toplantı tarihi belirlendi. Buna göre Yönetim Kuru- lu Başkanlığına Taner Yönet, Başkan Yardımcılıklarına Cem Savcı ve Ozan Atasoy, Genel Sekreterliğe Zeki Özen, Sayman olarak Hakan Dönmez oy bir- liği ile seçildi. Başkanlık seçimi sonra- sında konuşan Yönet şunları söyledi, “İSKİD’in bugüne kadar sürdürdüğü ba- şarılı çalışmalarının yeni dönemimizde de artarak süreceğine inancımız tam. Analitik düşünülebilen, birikim sahibi yönetim kurulu ve komisyonlarımız ile çok iyi projeler gerçekleştireceğiz.” 13. Dönem (2017-2018) İSKİD Yö- netim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: • Taner Yönet, Başkan, İmco • Cem Savcı, Başkan Yardımcısı, Vatbuz • Ozan Atasoy, Başkan Yardımcısı, Trox TR • Zeki Özen, Genel Sekreter, Daikin • Hakan Dönmez, Sayman, Üntes • Oğuz Aydoğdu, Üye, Alarko Carrier • Can Topakoğlu, Üye, Arçelik • Serli Sinanoğlu Tümer, Üye, Karyer • Hüseyin Onbaşıoğlu, Üye, Friterm İSKİD Olağan Genel Kurulu sonrasın- da düzenlenen gala yemeğinde, İSKİD yeni onursal üyelerine ve geçmiş dö- nem yönetim kurulu üyelerine teşek- kür plaketleri takdim edildi. İSKİD, 13. Genel Kurulu’nda Yeni DönemYönetimini Belirledi T TMD, sektörün nitelikli bilgi kaynaklarını çoğaltabilmek için yayımladığı kitaplara yenilerini ekledi. İbrahim Utku Başyazıcı tara- fından hazırlanan “Jet Fanlı Otopark Havalandırma Sistemi HAD Analizi Kılavuzu-Car Park Jet Fan Ventilation System CFD Modelling Guideline” ve Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın edi- törlüğünde hazırlanan “Otopark ve Tünellerde Jetfan Havalandırma ve Duman Kontrolü” kitaplarının basımı tamamlandı. “Jet Fanlı Otopark Havalandırma Sis- temi HAD Analizi Kılavuzu-Car Park Jet Fan Ventilation System CFD Modelling Guideline” kitabında, HAD (CFD) ana- lizinin kapsamı tanımladıktan sonra yazılım ve modeller konusunda kap- samlı bilgi aktarılıyor. HAD modelinin değerlendirilmesi bölümünde; yangın analizleri ve günlük havalandırma ana- lizleri için kabul kriterleri, jetfan hız profili doğrulaması, jetfan arıza senaryosu hassasiyet analizi tanımlanıyor. “Otopark ve Tünellerde Jetfan Havalandırma ve Duman Kontrolü” kitabı 10 bölümden oluşuyor. Bö- lüm başlıkları ve yazarları sırasıyla: Otopark Hava- landırması ve Duman Tah- liyesi-Abdurrahman Kılıç, Otoparkların Günlük, Ge- nel Havalandırılması-Hakan Odabaşı, Otoparklarda Jetfanlı Duman Kontro- lü-Artur Altunkeser, Aksiyel Taze Hava ve Egzoz Fanları-Arkun Andıç, Jetfanlı Otopark Havalandırma Sistemlerinin Yapım, İşletim ve Bakımı-Özgür Sarıfa- kıoğlu, Jetfanlı Sistemlerde Montaj ve Devreye Alma-İsrafil Bayramcı, Jetfanlı Otopark Havalandırma Sistemleri Oto- masyonu ve Elektrik Tesisatı-Mehmet Şahaner, Tünel Duman Tahliye Hesabı Yangın Yükü, Tünel Uzunluğu ve Eğimin Etkisi-Efe Ünal / Ramazan Karabulut, Tünel Fanları-Barış Elbüken, Jetfan Sis- temi Motorlu Şaft Damperleri-Hakan Sezer. İki yeni kitap, TTMD’nin 11 Mart 2017 tarihinde Point Otel-Taksim’de gerçekleştirdiği “TTMD 2016 Çalıştay Değerlendirmesi - HVAC Tesisatında Sistem Seçimi” konulu toplantısında sektöre takdim edildi. TTMD, İki Teknik Yayını Daha Sektöre Kazandırdı 14 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==