Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

mevzuat gereği, daha da güçlenmek amacıyla dernek kurulması kararı alın- dı. TÜYAK-Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı / Yangından Korunma Derneği bu şekilde faaliyete geçti. Ar- dından vakfa bağlı iktisadi işletme de kuruldu tabii. Bu iktisadi işletmenin de amacı, kurumlara yönelik olarak danışmanlık yapmak ve bazı konularda eğitim gerçekleştirmek. Bugüne kadar Vakıf ve Dernek olarak birbirimizden bağımsız hareket etmedik. Kuruldu- ğumuz tarihten itibaren, ülkemizde yangın güvenliği ile ilgili farkındalık sağlamak, toplumumuzu yangından koruma konusunda bilinçlendirmek ve sektörümüzün gelişmesine katkı sağla- mak amacıyla çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Hedef kitlemiz; kamu, özel sektör çalışanları, itfaiye kuru- luşları, son kullanıcılar ve bu konuda eğitim alan öğrenciler. Amaçlarımıza ulaşma yolunda bugüne kadar yaptığı- mız çalışmaların gayet olumlu sonuçlar verdiğini, sektörümüzdeki gelişmeleri izleyerek görebiliyoruz. Bu bağlamda Vakıf ve Dernek olarak, “Türkiye Bina- ların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in, uzmanlar tarafından hazırlanmış kitapların yanı sıra, ulus- lararası standartlar ve yönetmeliklerin el kitapları ve uygulama kılavuzlarının çeviri ve basımlarını da yaparak, sektö- rümüzdeki dağıtımına ve paylaşımına da destek verdik. Önümüzdeki dönem için hedeflerimizden biri de, benzer uluslararası meslek kuruluşları ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek, kendileri ile ortak çalışmalar yapmak, yangından korunma hakkındaki güncel bilgiye, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamak olacak. 2009 yılından bu yana düzenli ola- rak gerçekleştirdiğimiz ve iki yılda bir düzenlenen “Yangın Güvenlik Sem- pozyum ve Sergisi” etkinliğimizin be- şincisi, “Yangında Can Güvenliği ve Risk Yönetimi” temasıyla, 9-10 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Cevahir Otel’de düzenlenecek. Sempozyum, Onursal Başkanımız Sayın Abdurrahman Kılıç hocamızın önderliğinde, ulusal ve ulus- lararası kuruluşların destekleri, yurt içi / yurt dışı üniversite ve firma temsil- cilerinin katkıları ile yapılacak ve bu sene ilk defa uluslararası platformdaki yerini alacak. Uluslararası platform- da düzenlememizin en önemli sebebi, son iki sempozyuma yabancı katılımcı sayısının ciddi oranda artış gösterme- siydi. “Yangın Güvenlik Sempozyum ve Sergisi”, dünyadaki benzerlerinden farklı olarak ücretsiz katılım sağlıyor. 2015’te gerçekleştirilen sempozyumu, iki günde 1500 kişi ziyaret etmişti. Bu sene katılımın artacağını düşünüyoruz. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi sa- hibi olmak isteyenler www.tuyak2017. com web sitesini ziyaret edebilirler. Sektörümüzün, yangın güvenliği ko- nusundaki sorularına cevap verebilmek amacıyla, sektör paydaşlarımızın katılı- mına açık, değerli konuşmacıların kat- kılarıyla zenginleşen eğitim seminerleri düzenliyoruz. Eğitim seminerlerimize 2016 yılının Ekim ayında başladık. Bu- güne kadar 6 tane eğitim semineri ger- çekleştirdik. 7. eğitim seminerimiz ise 15 Nisan 2017 Cumartesi günü “Yangın Sigortasında Risk Analiz Yöntemleri” temasıyla düzenlenecek. 2017’nin son eğitim semineri ise 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü “Yangın Pompaları” temasıyla düzenlenecek. Önümüzdeki 2018/2019 kış sezonunda ise eğitim seminerlerimize yeniden başlayacağız. Hatta bu konuda İstanbul ile sınırlı kal- mayarak seminerlerimizi Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi illere de yaymak amacındayız. Her eğitim seminerinde farklı bir tema işliyoruz ve bunlar ger- çekten çok büyük talep alan konular. Bu eğitim seminerlerinin temalarını, bize gelen sorular ve taleplerden yola çıkarak belirliyor, konuşmacılarımızı büyük özenle seçiyoruz. Teknik ko- mitemiz tarafından sunumlar mutlaka Amaçlarımıza ulaşma yolunda bugüne kadar yaptığımız çalışmaların gayet olumlu sonuçlar verdiğini, sektörümüzdeki gelişmeleri izleyerek görebiliyoruz. değerlendiriliyor. TÜYAK’ın adına yara- şır şekilde tarafsız sunumlar yapıyoruz. Yine TÜYAK’ın görevi olduğunu dü- şündüğümüz bir yola çıktık ve “TÜ- YAK Yangın Mühendisliği Dergisi”ni yayımlamaya karar verdik. Dergimiz, sektördeki benzerlerinden farklı olarak seçkin bir içeriğe sahip, mühendislik temelli bir yayın olacak. Bu da uzun zamandır aklımızda olan bir şeydi ve ilk sayımızı sizlerle buluşturmaktan çok memnunuz. İlk yönetmelikten bugüne TÜYAK olarak “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in ba- sımını da gerçekleştiriyoruz. Yönetmeli- ğin sadece Türkçesini değil, İngilizcesini de hazırlayıp yayımladık. Ülkemizin ilk yangın yönetmeliği, 1992 yılında “İs- tanbul Yangından Korunması Yönetme- liği” adıyla 1992 İçişleri Bakanlığı’ndan çıktı. Tam 10 sene sonra, 2002 yılında ismi “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” olarak deği- şince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı. Yönetmelik basıldıktan sonra, ilgili sivil toplum kuruluşlarına, devlet kurumlarına tarafımızca ücretsiz olarak dağıtıldı. Fakat yeterince anlaşılamadı. Anlaşılamamasının nedeni ise, yönet- meliğin terminolojisinin Türk insanına yabancı gelmesiydi. Örneğin “yangın kapısı” veya “yangın merdiveni” tanım- lamasının eski yönetmelikte “acil çıkış kapısı” ve “acil çıkış merdiveni” olarak tanımlanmış olması, anlam karmaşası- na sebep olmuştu. Bunun üzerine TÜ- YAK olarak, yangın yönetmeliğini tanıt- mak, anlatmak amacıyla başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Samsun, Erzurum, Adana gibi illerde birer günlük TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 23 SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==