Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

çalışmalar düzenledik. Bu çalışmalara katılanlar arasında; itfaiyeciler, itfaiye meslek yüksekokulları öğrencileri, ta- sarımcılar, mimarlar vardı ve bir sonraki baskılar için öneriler aldık, çok yararlı oldu. Bununla birlikte TÜYAK olarak yine yönetmelikte yapılacak olan bazı değişiklikleri, ilgili Bakanlıklara ve kurumlara ileterek, yönetmeliğimizin doğru ve anlamlı olabilmesi için önder- lik ediyoruz. Hem uluslararası boyutta değişen bazı standartlar hem de AB uyum yasaları gereği, kendi yönet- meliğimizde iyileştirmeler gerektiğin- de, muhatabımız olan ilgili Bakanlığa önerilerde bulunuyoruz. Bakanlık da kendi içinde önerilerimizi değerlendi- riyor. TÜYAK olarak ülkemizin yangın yönetmeliğinin düzgün ve anlaşılır olması ve değişen standartları yönet- meliğimize yansıtmak için çalışıyoruz. Amacımız; yangın güvenliği sağlamak isteyen kurum ve kuruluşların Yangın Yönetmeliğini, güncel standartlar da- hilinde değerlendirmelerine ön ayak olmak. Yani yönetmeliğimizi güncel ve anlaşılır tutmak. 2015 yılında çıkan “Binaların Yangından Korunması Hak- kında Yönetmelik”i, çok daha anlaşılır hale getirdik. Halihazırda yönetmeliğe yansıtamadığımız bazı değişiklikler ve taslaklarımız var. Sonraki revizyonda da bunları gerçekleştireceğiz. Ülkenin yangın güvenliğini daha geniş bir platformda ele almak istiyoruz Yukarıda da vurguladığımız gibi Vakıf ve Dernek birlikte çalışıyor, aramızda hiçbir fark yok. Hatta yönetim kurulu toplantılarımızı da birlikte gerçekleştiri- yoruz. Dernek kurulduktan sonra daha geniş bir katılımla sektörün içinde yer aldık ve üyelerimiz arttı. Bazı meslek gruplarında Çalışma Komitelerimizi oluşturduk. Örneğin; yangın söndürme cihazları, yangın söndürme sistemleri, yangın algılama ve ihbar sistem- leri için çalışma komiteleri gibi. Halihazırda beş tane faal ko- mitemiz var. Komitelerimize, üyemiz olsun veya olmasın, dışarıdan destek vermek is- teyen herkesi davet ediyo- ruz. Bu şekliyle ülkenin yan- gın güvenliğini daha geniş bir platformda ele almak istiyor ve biraz daha güçlenmeye çalışıyoruz. TÜYAK olarak ayrıca işin eğitim ta- rafına da eğiliyoruz. Bu yıl yukarıda bahsettiğimiz seminerlerin yanı sıra bir dizi eğitimler süreci başlattık. İlkini Ocak ayının başında düzenlediğimiz eğitim, özellikle otomatik söndürme sistemleri ve sprinkler sistemlerinde yoğunlukla kullanılan hidrolik hesap yöntemlerinin nasıl işlediği ile ilgiliydi. Bu eğitimleri de aynı seminerlerde ol- duğu gibi bize gelen talepler doğrultu- sunda düzenliyoruz. Çünkü gerçekten çok talep geliyor, her hafta mail veya telefon yoluyla bir sürü soru alıyoruz. Bu soruları cevaplarken, sektördeki açığı görüyor ve gelen sorulardan yola çıkarak eğitimlerimizi düzenliyo- ruz. İkinci eğitimimizi de “İş Güvenliği” temasıyla Mart ayının başında düzen- ledik. Çalışmalarımız gayet yoğun bir şekilde devam ediyor. Düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerimizde hep genç- lere sesleniyoruz. Bu etkinliklerde soru soran arkadaşlarımızın çoğu genç. Hem seminer esnasında söz alarak hem de çay-kahve molalarında bizi bulup sorularını yöneltiyorlar. Konuya ilgili ol- maları bizi çok memnun ediyor. Genç- lere güveniyoruz, çünkü bizden sonra bayrağı devralacak olan onlar. Onlara güvenmeli ve eğitimlerine öncelik ver- meliyiz ki ileride biz de yaptıklarımızın sonuçlarını alabilelim. Bu bağlamda yangın güvenliği konusunda üniversi- telere destek veriyoruz. Zaten üyemiz olan değerli akademisyenlerimizle sü- rekli işbirliği içerisindeyiz. Halihazırda İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak bir çalışmamız var, üniversitede bir eğitim düzenleyeceğiz. Bilimsel gelişmelerle paralel yürüyen bir yapımız var. Konu yangınsa TÜYAK asla kayıtsız kalmaz Yangın, çok teknik bir konu olduğu için üyelerimiz üst düzey teknik bilgiye sahip kişilerden oluşuyor. O yüzden üniversitelerle çalıştığımız gibi aynı zamanda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği yangın söndürme cihazlarının piyasa dene- timine TÜYAK olarak destek oluyoruz. TÜYAK olarak bilfiil piyasa denetimine çıktık ve doğru ürünlerin piyasaya sü- rülüp sürülmediği, ürünlerin standart- lara uygun olup olmadığını denetledik. Bazı ürünleri piyasadan alıp, gerekli test kuruluşlarına gönderip gerçekten tüketiciye doğru ürünün ulaşıp ulaşma- dığını kontrol ettik. Yeni bir ürün veya yeni bir standart geliştirilecekse TÜYAK ve TÜYAK üyelerinden görüş alınıyor. TSE’den yakın zamanda yeni bir stan- dart oluşturulmasıyla ilgili görüşlerimiz istendi. İlgili komitelerimizde değer- lendirip görüşlerimizi sunduk. Çünkü her konunun komitesi ayrı olduğu için, 1992 24 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==