Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

hızlanmaları, düşük hızları ve şarj ömürlerinin kısa olması se- bebiyle zaman içinde gözden düşmüştür [1, 2]. Ancak günümüz- de 2000’li yılların ortalarından beri akü ve güç yönetimi tekno- lojilerindeki ilerlemeler, değişken petrol fiyatlarının sebep ol- duğu endişeler ve sera gazı azaltma gereksinimi elektrikli oto- mobilleri yeniden gündeme getirmiştir. Petrollü araçlarda bulu- nan sarsıntı, koku ve gürültü gibi olumsuz yönler elektrikli araç- larda yoktur. Elektrik motorları ani tork verir, güçlü ve dengeli hızlanma sağlar. Petrollü araçlarda sürme esnasındaki en bü- yük problemi olan vites değiştirme gibi bir problem elektrikli araçlarda yoktur. Elektrikli araçlar; is, uçucu organik bileşikler, hidrokarbonlar, karbon monoksit, ozon, kurşun ve çeşitli nit- rojen oksitleri gibi zararlı bir atık üretmez. Piyasada günümüz araç sürücülerinin büyük kısmının ih- tiyaçlarını karşılayabilecek yeni nesil elektrikli araçlar üretil- mekte, birçok önemli otomobil üreticisi elektrikli araçlara ya- tırım yapmaktadır. Elektrikli aracın menzili ve dayanıklılığını ar- tırmak için ağırlığının olabildiğince düşük tutulması yönünde büyük çaba gösterilmektedir. Akü, elektrikli araçları, benzinli araçlardan daha ağır yapmakta, menzili düşürmekte, fren me- safesini uzatmakta; ayrıca daha az iç hacme neden olmaktadır. Şekil 1. Elektrikli aracın yapısı [3]. Bununla birlikte, bir çarpışmada, ağır araçtaki yolcuların kaza durumu ortalama olarak daha az hasar ve daha önemsiz yara- lanmalarla sonuçlanırken, hafif araçtaki yolcular ise daha cid- di yaralanmalara maruz kalabilmektedir. Düşük hızlarda elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araç- lardan çok daha az gürültüye neden olmaktadır. Görme engelli kişiler, sokaklarda araçlardan çıkan gürültüyü kendilerine yar- dımcı olarak değerlendirir. Ülkemizde olduğu gibi, araçların kal- dırımlara park ettiği ve yayaların araç yolundan gitmek zorun- da kaldığı ülkelerde, gürültüsüz elektrikli araçlar beklenmedik kazalara sebep olabilir. Elektrikli araçların sayısı arttıkça sokak- lardaki korna sesleri de fazlalaşacaktır. Elektrikli araçlar (EV- Electric Vehicles) sınıfında, sadece akü ile çalışan Akülü Elektrikli Araçlar (BEV- Battery Electric Vehicle) ve iki enerji kaynağından güç alan Soketli Hibrid Elektrikli Araç- lar (PHEV- Plug-in Hybrid-Electric Vehicle) ve Hibrid Elektrikli Araç (HEV- Hybrid-Electric Vehicle) en çok üretilen araçlardır[4]. 2.1 Akülü Elektrikli Araçlar (BEV- Battery Electric Vehicle) Akülü Elektrikli Araçlar (BEV), elektrik enerjisinin tamamını aracın üzerinde bulunan akü sisteminden alır. Yeniden şarj et- Şekil 2. Tipik bir elektrikli araç (Chevy Volt) TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 29 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 28-34, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==