Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

Başlarken... lkemiz, YangınMühendisliği konusunda yeni bir teknik yayına kavuşuyor. Yangın güvenliği çok disiplinli bir konudur. İnşaat mühendisliği, mimarlık, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, kimyamühendisliği, işletmemühendisliği gibi birçok disiplin yangın güven- liği ile doğrudan ilgilidir. Malzeme seçiminden cihazların bakımına kadar her konunun az çok yangın güvenliği ile bir bağı bulunur. Yangın Mühendisliği Dergisi; yangın güvenlik önlemleri ve yangın söndürme sistemle- rinin tasarım, uygulama ve işletme aşamalarında günümüz teknolojisini ve gelişmeleri kapsayacak, araştırıcılar, mühendisler, mimarlar, sanayiciler, itfaiyeciler, üreticiler ve satıcıları bilgilendiren ve yönlendiren bir dergi olacaktır. Çağımızdaki teknik gelişmelere paralel olarak yangın önleme ve söndürme sistem- lerinde her geçen gün yeni teknikler geliştirilmekte, yeni ürünler çıkarılmakta ve yeni malzemeler kullanılmaktadır. Bu gelişmeleri, mimarlara, mühendislere, araştırıcılara, yöneticilere ve eğitimcilere ileten, bu konulardaki uygulayıcılar arasında bilgi iletişimini sağlayan, ticaret ve sanayi kuruluşlarına katkıda bulunan bir yangın mühendisliği dergi- sinin olması herkese fayda sağlayacaktır. Bu derginin amaçlarından biri tasarım, uygulama ve işletme konusunda ileri seviyedeki yazı- larla eksiklikleri gidermek ve araştırıcılar ile uygulayıcılar arasında bütünlük sağlamaktır. Ülkemizde son yıllarda yangın nedeniyle meydana gelen büyük maddi zararların yanında can kaybı ve yaralanmalar da artmıştır ve artacaktır. Bunun nedeni; ülkemizdeki sanayinin gelişimi, toplu yerleşim alanlarının çoğalması, kişi başına tüketilen enerji miktarı- nın artması, üretim tekniklerindeki yeni gelişmeler ve kullanılmaya başlayan yeni malzemelerdir. Yangınların azaltılmasının ülke eko- nomisinde önemli bir yeri vardır ve bu konuda derginin büyük bir katkısı olacaktır. Dünyada ve ülkemizde huzursuzluklar, anarşik olaylar, adi suçlar ve sabotajlar artmak- ta, güvenli yaşama ve beklenmeyen olaylara karşı tedbirler daha çok önem kazanmakta- dır. Ülkemizde de, bina koruması ve yangın önlenmeleri konusunda geniş bir potansiyel oluşmuştur. Elektronik sanayi ve kontrol sistemleri çok hızlı bir gelişme içindedir. Ulusla- rarası gelişmelerin izlenmesi ve yeniliklerin duyurulması konusunda da dergi önemli bir görev üstlenecektir. Yangın güvenliği bütün ülkelerde bir mühendislik dalı olmuştur. Gelişmiş ülkelerde, binaların yangın güvenliği konusunda projeleri olmadan itfaiye tarafından onaylanma- makta ve belediyelerce proje aşamasında izin verilmemektedir. Önümüzdeki yıllarda çok önemkazanacak bu önlemler; mimari, mekanik ve elektrik projeleri içinde yer almaktadır. Tüm binalarda ve endüstri alanlarında uygulama zorunluluğu getirilen yangın güvenlik önlemlerinden her sayıda bir noktanın ele alınması, projecilere ve uygulayıcılara büyük kolaylık sağlayacaktır. Kuşkusuz yangınların söndürülmesinde son görev itfaiyeye düşmektedir. Dergide itfaiye araç gereçlerine, itfaiye konusundaki gelişmelere, yangın istatistiklerine ve büyük yan- gınlara da yer verilecektir. Üreticiler ve ticari kuruluşlar yeni araçlarını ve malzemelerini tanıtma imkânı bulacak, itfaiyelerin ihtiyaçlarını öğrenebileceklerdir. Ü Tüyak Yangın Mühendisliği Dergisi; bütün kuruluşları kucaklayan, herkesin kendinden bir şeyler bulacağı bir yayın olacaktır. TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 3

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==