Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

cm’den daha düşük ve 120 cm’den daha yüksek olmayan bir yükseklikte konumlandırılmalıdır. Şarj cihazları ayaklar, hafif malzemeden yapılmış kolonlar, kısa kalın direkler veya duvar yüzeyine sabitlenmelidir. Şarj istasyonu cihazları şarj cihazının çalışması dâhil her ba- kımdan korunmalı ve bakımlı olmalıdır. Cihaz çalışmadığın- da veya diğer başka bir problemle karşılaşıldığında haber ver- mek için şarj istasyonu cihazlarının üstünde bir telefon numa- rası veya irtibat kurma bilgileri olmalıdır. Araçlar, şarj cihazına dikey veya açılı olarak duruyorsa, te- kerlek stopları veya betonla doldurulmuş babalarla şarj cihazı çarpmalara karşı korunmalıdır. Bakım ve bilgilendirmeye imkân sağlamak için, kamuya açık herhangi bir özel yeni elektrikli araç altyapı istasyonunun sa- hibi; istasyonun coğrafi konumunu, tesis tarihini, kullanılan ci- haz tipini ve modelini ve sahibinin irtibat bilgilerini veren bil- gileri sağlamalıdır. Çok uzun veya belirsiz bir süre şarj yapma- yı/park etmeyi yasaklamak için elektrikli aracın şarj yapmasına izin verilen zaman sınırı saat ve dakika olarak yazılabilir. Eğer uygulanabilirse şarj istasyonu kullanıcılarını kullanım saatleri hakkında uyaran ve belirtilen kurallara göre elektrikli araç şarj istasyonunu etkileyen yapılmaması gerekli işlemleri gösteren işaretler asılabilir. Elektrikli araçlar kamuya açık park alanı olarak ayrılmış her yere park edebilir ve o alana park edecek diğer tüm araçlara uygulanan sınırlamalara tabidir. Kamunun kullanımına veri- len elektrikli araç şarj istasyonları ise sadece elektrikli araçla- rın park etmesi ve doldurulması içindir. Hiçbir şahıs elektrikli olmayan bir aracı, işaretlerle elektrikli araç şarj istasyonu olarak belirtilmiş bir yerde park edemez. Bu mahallere sadece elektrikli araçların park etmesine müsaade edildiğini belirten uyarılar asılmalıdır. Ayrıca, kamuya açık şarj istasyonlarında, volt ve amper seviyesi, kullanım süresi, ücreti ve emniyet bilgisi olmalıdır. 6. SONUÇ Ülkemizde bulunan elektrikli araçlarda farkı tipte aküler kul- lanılmaktadır. Hangi araçtaki akünün hidrojen salımı olup ol- madığı bilinmediğinden kapalı ortamlarda oluşturulan elektrik- li araç şarj istasyonlarında havalandırma yapılması gerekir. Kar- bonmonoksit ve duman tahliye sistemi bulunan otoparklarda egzoz kapasitesi yeterli ise ve şarj sırasında otomatik olarak ça- lıştırılması mümkünse kullanılabilir. Yani, şarja takıldığında ha- valandırma sistemini çalıştıracak ve havalandırma sisteminde bir arıza olması durumunda şarj işlemini kesecek kontrollere sahip olmalıdır. Ancak, bir aracın şarjı süresince gerek jetfanlı havalandırma sistemi ve gerek kanallı havalandırma sisteminin bir araç şarjı için çalıştırılması enerji kaybı açısından uygun ol- mayacağı gibi tasarım açısından da uygun olmayacaktır. Bu ne- denle elektrikli araç şarj istasyonlarının havalandırmasının ayrı bir kanallı sistemle yapılması ve şarj edilen her araç üzerine bir menfez konulması uygun olur. Havalandırma sistemi elle çalış- tırılacaksa şarj cihazına giden ve havalandırma fanlarına giden elektrik aynı anahtara bağlı olmalıdır. Böylece şarj için anahtar açıldığında fanların da devreye girmesi sağlanmış olacaktır. KAYNAKLAR [1] Pereirinha, P.G. ve J.P.Trovao; Standardization in Electric Vehicles, 12. Portuguese-Spanish Conference on Electrical Engineering, Azores, Portugal, 2011. [2] Van den Bossche, P. ve diğ.; Standardization Developments in Electric Vehicle Infrastructure, World Electric Vehicle Journal Vol. 4, s.921, 2010. [3] Koray, E.,M. Ayaz ve E. Özdemir; Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Güç Kalitesi Üzerine Etkileri, Teknoloji Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi [4] Fox, G., H.; ”Getting Ready for Electric Vehicle Charging Stations”, IEEE General Electric, 2011 [5] Electric Vehicle Charging Infrastructure Deployment Guide – 2014, Installation Guide for Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE), The Massachusetts Department of Energy Resources, June, 2014. [6] Şen, G., Boynueğri A.R, Uzunoğlu M.; “Elektrikli Araçların Şarj Yöntemleri ve Araçların Şebekeyle Bağlantısında Karşılaşılan Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri”, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu FEEB 2011, Fırat Üniversitesi-Elazığ, s.357, 5-7 Ekim 2011. [7] Kerem, A.; Elektrikli Araç Teknolojisinin Gelişimi ve Gelecek Beklentileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5, s.1-13, 2014. [8] “Electric Vehicle Charging Infrastructure Deployment Guidelines for the Greater Phoenix Area”, Electric Transportation Engineering Corporation, April 2010. [9] NFPA 69, Standard on Explosion Prevention Systems, NFPA An International Codes and Standards Organization, Quincy, MA, 2008. [10] UL 2594, Standard for Electric Vehicle Supply Equipment, 2016. [11] NFPA 70, National Electrical Code, NFPA An International Codes and Standards Organization, Quincy, MA, 2014. [12] SAE J1772 - Electric Vehicle and Plug in Hybrid Electric Vehicle Conductive Charge Coupler”, Society of Automotive Engineers, Ekim 2012 [13] TS EN 61851-1 Elektrikli Taşıtların İletken Şarj Sistemleri, Bölüm 1 Genel Özellikler, 2012 [14] Earley, Mark W., National Electrical Code Handbook, “Electric Vehicle Charging System” Thirteenth Edition International Electrical Code, National Fire Protection Association, Quincy, MA, 2008. [15] Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 2007 ile 2009 ve 2015 değişiklikleri. [16] Polat, Ömer ve diğ. “ Elektrikli Araç ve Şarj İstasyonlarının Türkiye’deki Güncel Durumu”, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü, www.emo.org.tr [17] The Mountlake Terrace Municipal Code, Ordinance 2696, December 19, 2016. 34 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 28-34, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==