Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

Korozyon, FM Sigorta kuruluşu tarafından; donma, mekanik yaralanma ve arızalı ekipmanlar gibi sebeplere ilaveten, yağ- murlama ile korunan yerlerde 2001-2015 yılları arasında yan- gın ile meydana gelen hasarların en yaygın dördüncü nedeni olarak listelenmiştir. Günlük yaşantımızda korozyonu suyla ilişkilendirdiğimiz için, ıslak sistemlerin kuru sistemlere göre korozyona daha eğilim- li olduğu sanılabilir ama aslında, bunun tam tersi doğrudur. Korozyon ıslak sistemlerde genellikle daha yavaş ilerler, çün- kü daha az oksijen olmasına rağmen kesinlikle oksijen suda çö- zünür. Her yıkama ve yeniden dolum işlemi korozyonu hızlan- dırabilen ilave oksijeni sisteme taşır. Aynı zamanda ıslak sis- temlerdeki hava cepleri suya oksijen sağlar. Nashville’deki NFPA Konferansındaki sunumda Futrell Yan- gın Tasarım ve Danışmanlık firmasından Scott Futrell tarafın- dan aktarılan bir araştırmaya göre, tipik 1000 galonluk ıslak elik boru kullanılan yağmurlama sistemlerindeki koroz- yon problemi, endüstrideki olaylarda konunun popüla- ritesi ile kanıtlanmış olarak her geçen gün daha çok dik- kat çekmektedir. Korozyon, Nisan ayında Münih’te 2016 FSI (Fire Sprinkler In- ternational)’da 3 sunumun ve Eylül ayında Nashville’da AFSA (American Fire Sprinkler Association)’nın Fuar ve Sergisinde de iki seminerin konusu oldu. Bu programlarda duyduklarım endüstrideki herkesi rahat- sız edecektir. Çelik yağmurlama tesisatı borularının korozyo- nu hemen hemen hiç yeni olmamakla birlikte, biz hala soru- nun tam boyutunu ölçümlemeye çalışıyoruz ve sorunun ciddi- yetinden büyük ölçüde habersiz olan müşterilerimize bunu en iyi şekilde nasıl bildirebileceğimizi araştırıyoruz. Programdaki sunumlara çamur tarafından aşındırılmış ya da tıkanmış boru fotoğrafları eklenmişti. Neredeyse tüm sunumlar korozyonun kaçınılmaz olduğunu gösteren bir kimya dersiyle başladı. İlk reaksiyon basittir. Ok- sijenli hava + su + çoğu metal = korozyon. Korozyon sızıntılara, kısmen engelli veya tıkanmış boru ve yağmurlama başlıkları- na, sistem arızalarına ve daha kötü sonuçlara yol açmaktadır. Münih’teki FSI konferansındaki bir sunumda, FM Global Si- gorta kuruluşundan Jean-Philippe Roisin, çelik bir yağmurla- ma tesisatı borusundaki tipik korozyon sürecini tanımlamıştır. Borunun iç kısmı oksidasyon, erozyon ya da başka nedenlerle paslanmaya başladığında borunun tabanında birikimler oluş- maktadır. Tüberküller hücrelerin üstünde büyürken, korozyon hücreleri daha sonra çökellerin altında oluşur. Korozyon hüc- releri boru dışındaki iğne deliği sızıntılarına neden olabilirken, tüberküller borudaki suyun akışını engelleyebilir. Ç 36 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 YAĞMURLAMA SİSTEMLERİNDE KOROZYON PROBLEMİ Mark Knurek 1 1 Regional Market Manager “Fire Protection Americas Lubrizol Advanced Materials, Inc” Çev: Araş. Gör. Yasin Gökaslan, INTERNATIONAL FIRE PROTECTION, s.46, March 2017 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 36-38, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==