Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

borulu yağmurlama sisteminde hapsedilmiş olan havadaki ok- sijen çelik boruyla tepki verir. Suda çözünmüş oksijen sadece 0.002 pound demir oksit üretirken, hapsedilmiş havadaki ok- sijen 5.8 pound demir oksit üretir. Tüm metal borular paslanmasına rağmen kuru boru sistem- leri, ıslak boru sistemlerine göre daha hassastır. Çünkü gerçek- ten tamamen kuru bir sistem diye bir şey yoktur. İşletmeye alma sırasında yapılan hidrostatik basınç testi ile sistemlere su girişi olur ve bu, yoğuşma sorunu oluşturabilir. Kuru borulu veya ön tepkili sistemlerde kalan su, galvanizli çelik borunun korozyona uğramasının ve sızıntıya neden olma- sının, kurulumdan iki yıl sonra oluşabilecek hasarların nedenidir. Münih’teki bir başka sunumda, Potter Electric Signal Co. Fir- masından Josh Tihen, ıslak yağmurlama sistemlerinin ömrü ko- nusuna dikkat çekmiştir. Elli yıl veya “binanın ömrü”, bir yağ- murlama sisteminin en fazla ne kadar süre hizmet verebilece- ği sorusuna verilen tipik yanıtlardır. Bu tahminlerin ortaya çık- ması büyük ölçüde abartılmış olabilir. Alman Belgelendirme Kuruluşu Vds’den Tihen’in sunumu bir araştırmayı ortaya koydu. Bu çalışmada, kurulumdan son- ra kuru sistemlerin yüzde 73’ünün 12.5 yılda, ıslak sistemlerin yüzde 35’inin 25 yılda önemli korozyon olaylarına sahip oldu- ğu bulundu. Bu nedenden dolayı, Vds ilkeleri, ıslak sistemlerin 25 yıl sonra, kuru sistemlerin 12.5 yıl sonra, ek olarak denetle- mesi, ultrasonik ölçümle atık duvar kalınlığının kontrolü ve en- doskopla iç tetkik yapılarak denetleneceğini belirtmektedir. Bu denetim sıklığı, NFPA’in her beş yılda bir kez denetleme tavsi- yesinden daha esnektir. Raporlar ortalamalar hakkında bilgi sunarken, seminerlerde ise beş yıllık ya da daha yeni boruların kötü paslanmış ve tıkan- mış olan olağanüstü örneklerine ait fotoğraflar gösterilmiştir. Korozyonun büyük bir çoğunluğu metal oksidasyonundan kaynaklanırken, bir başka önemli neden mikrobiyolojik ola- rak etkilenmiş korozyondur (MIC). Ya da bakteriler, mikro alg- ler ve mantarları içeren mikroorganizmaların büyümesiyle boru iç kısmında korozyon oluşabilir. Bu, galvanik veya oksijen ko- rozyonundan farklı bir nedendir, ancak sonuç da felaket ola- bilir: İğne deliği sızıntıları, tıkanıklıklar, tüberküller ve dış pas- lanma, yoğuşma. Münih’teki IFS’deki sunumunda, Hollandalı danışmanlık fir- ması KWA danışmanlarından Mascha van Hofweegen, Hollan- da’da mikrobiyolojik korozyon (MIC) hakkında konuştu: “Bina sahipleri ve Hollanda’daki diğer kişiler genelde yangın söndür- me sistemlerinde korozyon ile ilgili bir problemleri olduğunu düşünmüyor. Çünkü sertifikalı sistemlerin denetleme ve test bağlantı (ITC) vanaları her yıl denetleniyor, ancak denetimde korozyon nadir görülüyor. Bu durum, sistemin yangının başlan- gıç aşamasında durduracağı anlamına gelmez. Sızıntı olmadığı sürece korozyon hiç problem olarak varsayılmıyor. Hiçbir şey ve hemen hemen hiç bir metal mikrobiyoloji ko- rozyona dirençli değildir. Mikrobiyoloji korozyon bir çok sis- temde, çok çeşitli pH ve sıcaklıklarda ortaya çıkar. Mikrobiyo- loji korozyon zararı için ideal sistemler suyun nadiren eklendi- ği ve sirkülasyonun olmadığı sistemlerdir; kör uçlu boruların çoğu ve çevre sıcaklığında olanlar” dedi. İzleyicilere paslanmaz karbon ve galvanize çelikteki mikrobiyoloji korozyonunun re- simlerini gösterdi. Korozyona ilaveten bakteriler, boruların, özellikle sistemin alt seviyelerindeki boruların ve sarkık yağmurlamanın tıkanması- na yol açan tortunun oluşmasına neden olabilir. Mikrobiyoloji korozyon için genel işlemler, kimyasal ve de- zenfekte edilecek dozajlama (biyosid), UV ve termal dezenfek- siyon, değişen çevre koşulları, katodik koruma, mikrobiyolojik dirençli kaplamalar ve korozyona dayanıklı materyallerin kul- lanımını içermektedir. Yukarıdakiler yerine kullanılabilecek bir alternatif metal yeri- ne CPVC boru kullanılmaktır. Metalden farklı olarak CPVC, mik- robiyoloji korozyona karşı doğal bir bağışıklığa sahiptir ve ok- TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 37 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 36-38, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==