Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

sijen korozyonuna karşı duyarlı değildir. Deneyimler, CPVC’nin 50 yıllık hizmet ömrü boyunca korozyona maruz kalmayacağı- nı göstermektedir. Korozyon üzerine 2009 yılında çıkan bir raporda, EFSN (Euro- pean Fire Sprinkler Network) şunlar kaydedilmiştir: “CPVC plas- tik boru paslanmaz ve biyolojik filmlerin gelişimini çelik kadar kolay desteklemez. Bu açıdan bakıldığında CPVC, 316 kalite paslanmaz çelik kadar dayanıklıdır.” Bununla birlikte, CPVC sadece “düşük tehlike” sınıfındaki ti- cari ve konut uygulamaları için onaylanmıştır. CPVC paslanmaz- ken, çözücüler ve diğer yapı malzemeleri ile kimyasal uyum- suzluk nedeniyle bozulma ve stres kırıklarından zarar görebilir. FM Global; Lubrizol’un FBC sistem uyumlu programı gibi ima- latçılar ve endüstrideki diğer taraflarla çalışarak, Blazemaster CPVC borusunun temasa geçebileceği birçok kimyasalla uygun- luğunu test eden programları tavsiye eder. Ayrıca katıldığım seminerler ıslak ve kuru borulu sistemlerde korozyonu önlemek için tavsiyelerle doluydu. Kuru sistemlerde korozyon potansiyelini azaltmak için FM Approval sigorta kuru- luşundan Roisin aşağıdaki adımları tavsiye etti: • Sistemin düzgün bir şekilde eğimli olduğundan emin olun. • Düşük nokta boşaltmalarını takın ve temiz tutun. • Su birikimine neden olabilecekleri için yuvarlak oluklu bağ- lantılar kullanmayın. • Hava kurutma sistemi takın. • Sistemi mümkün olduğu kadar sızdırmaz yapmak için hava sızıntılarını giderin. Kuru sistemler için bir başka yaklaşım, oksijenlenmiş havayı, metal ile etkileşime girmeyen veya paslanmaya neden olmayan inert bir gaz olan azotla değiştirmektir. Islak sistemlerde korozyonun nasıl önleneceğine ilişkin tav- siyeler, sistemin yüksek noktalarındaki otomatik ve ya manu- el hava tahliye valfleri vasıtasıyla hava ceplerini ortadan kal- dırmak ile ilgilidir. Boru kaynaklı korozyon, kaynak dikişleri ve diğer ısı etki- lenen bölgeler boyunca oluşabilir. FM Sigorta Kuruluşu’ndan Roisin tarafından, stres yüklü çelik boruların (stress-relieved steel pipes) kullanılması gerektiğini ve kaynak dikişlerinin yu- karı doğru yönlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yangın söndürme endüstrisi, problemi önleme ve müdaha- le etme yollarının araştırılması ve geliştirilmesi yoluyla koroz- yon sorununa değinmektedir. En umut verici adımlar arasın- da azot gazı kullanımı ve doğru kurulumlarda CPVC boru kul- lanımı yer almaktadır. 38 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 36-38, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==