Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

Bu tanım, küçük sunucu dolaplarından daha büyük veri mer- kezlerine kadar değişir. 2. KONUMU Yerleşim yerleri, uygun çevresel ve fiziksel kontrolleri sağla- yabilmek için uygun seçilmelidir: • Şantiye yerleri, yangına, sele, patlama ve benzeri diğer tehlikelere maruz kalmaktan korunmalıdır. • Sunucu odaları gürültüsünün, sınıfları, ofisleri rahatsız etmeyeceği yerlerde seçilmelidir. 3. YAPISAL HUSUSLAR a) Bina İnşaatı. IT ekipman alanını, bir bina içindeki diğer alanlardan, en az bir saatlik yangına dayanıklı hale getirebil- mek için, yangına dirençli inşaat malzemeleri kullanımı gerek- lidir. Yangına dirençli alan yapısal zeminden yükseltilmiş dö- şeme ile birlikte çatıya kadar uzanmalıdır. Yangın yayılımını ve duman hareketini önlemek için açıklıklar korunmalıdır ve ka- pılar minimum 45 dakikalık yangın direncine sahip olmalıdır. (NFPA 75 Bölüm 5) b) IT Ekipmanının Bulunduğu Alan. IT ekipmanlarının teh- likeli proseslerin yürütüldüğü alanlardan uzakta bulunmasını şart koşar. Ayrıca IT ekipmanı alanlarına erişimin yetkili kişiler- le sınırlandırılmasını da gerektirir. c) Yükseltilmiş Zeminler. Yükseltilmiş zeminler için zemin kaplamasının ve yapısal destek malzemelerinin yanıcı olma- yan malzemelerden imal edilmesi şart koşulur. 1. GİRİŞ Veri merkezleri günümüzde modern teknolojiyi iletişim altya- pısı ile birleştirip önemli sayıda kullanıcıya bulut tabanlı uygu- lamalar ve hizmetler sunmaktadır. Bu yapıların yanı sıra fabri- ka, otel ve alışveriş merkezi gibi kendi server odaları, IT odaları, UPS odalarını barındıran yapılarında gelişmiş teknolojileri kul- lanarak binalarımızda yerlerini aldıklarını görüyoruz. Genellikle bu tür yapıların yangın güvenliği ilk akla gelen ko- nulardan biridir, ancak öncelikli olarak bu yapıların mimarisi nasıl olmalıdır? Bu yazımızda bu tür yapıları binalarınızın ne- resine konumlandırmanız gerektiğinden, yangından korunum standart ve teamüllerinden bahsedeceğiz. Veri merkezleri için tasarım ve inşaat gereksinimleri, diğer birçok ticari ve endüstriyel yapılara uygulananlardan farklıdır. Veri merkezleri, geniş bilgisayar kümelerini ve diğer elektronik cihazlarının yanı sıra uygun çevre koşullarını korumak için ge- rekli olan ısıtma ve soğutma ekipmanlarını çalıştıracak kadar enerji kaynağı ve kesintiler sırasında kesintisiz güç sağlamak için yeterli yedek enerji üretim kapasitesine ihtiyaç duyar. Yan- gın koruma ve söndürme teknolojisi, hem IT ekipmanını hem de yangın durumunda, elektronik verilerin potansiyel kaybını en aza indirgemek için kritik öneme sahiptir. Veri Merkezi, Server Odası, IT odası Tanımı: Ağ üzerinden bir grup kullanıcıya hizmet vermek için kullanılan bir veya daha fazla bilgisayar içeren oda, bir sunucu odası olarak kabul edilir. ÖZET Son zamanlarda ülkemizde çok sayıda veri merkezi projesi geliştirilmektedir. Bunun yanı sıra server odaları, UPS odaları, IT odaları, drups odalarının mimari tasarımının da yangın güvenliği açısından özel olarak planlanması gerekmektedir. Bu yazı, bu tür yapıla- rın yangın güvenliği ile ilgili tasarımında uygulanması zorunlu olan hususları ve tavsiye edilen düzenlemeleri içermektedir. Anahtar Sözcükler: Data center, Veri merkezi, UPS odaları, Server odaları, IT odaları VERİ MERKEZİ TASARIMINDA YANGIN GÜVENLİĞİ Deniz Arzu Atik 1 1 Mak. Yük. Mühendisi, Tyco Yangın Korunum Sistemleri TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 44-45, 2017 44 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==