Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

Buna ek olarak, döşeme zemin kaplaması, ANSI / UL 723, Yapı Malzemelerinin Yüzeydeki Yanma Özelliklerinin Testi Standar- dı uyarınca, maksimum alev yayılım indeksi 25 olan, basınç- la emprenye edilmiş, yangına dayanıklı, işlenmiş bir materyal- den oluşmalıdır. d) Açıklıklar ve Delikler. Yangına dirençli duvarlara yerleşti- rilmiş pencereler veya geçişler, otomatik kepenk, yangın mer- diveni kapısı veya ateşe veya dumana maruz kaldıklarında oto- matik olarak kapanan yangına dayanıklı damper ile donatılma- lıdır. Bu gibi panjurlar, kapılar ve pencereler, bulundukları du- vara bağlı olarak en az 1 saat yangına dayanıklılık derecesine sahip olmalıdır. Kablo ve diğer geçişler, en azından geçişlerin bulunduğu duvar eşit bir yangına dayanıklılık derecesine sa- hip olmalıdır. Son olarak hava kanalları ve hava aktarım delik- leri otomatik yangın ve duman damperleri ile donatılmalıdır. e) Server odası - tüm sistemlerin ağırlığını taşıyabilecek bir alana yerleştirilmelidir; bu alanlara şunlar dahildir: • Öngörülebilir planlanmış büyüme. • Mümkün olduğunda, kapı çerçevesi büyüklüğü ekipma- nın kolayca takılması ve çıkarılması için yeterli olmalı- dır. Yeni inşaat için kapılar 42 inç (106.7 cm) genişliğin- de ve 9 ft (274 cm) yüksekliğinde olmalıdır. Menteşeler odanın dışındaysa, kapılarda kilitleme menteşe pimle- ri kullanmalıdır. • Odanın tavanı en az 9 ft (274 cm) yükseklikte olmalıdır. • Sunucu odasının dış pencereleri olmamalıdır. • Ekipmanların düzenlenmesinde, bilgisayar raflarının et- rafında yeterli boşluk bırakmamalıdır; ön tarafta 4 ft (122 cm), arka tarafta 3 ft (91 cm) boşluk önerilir. • Yeni bir yapı için, anti-statik zemin yüzeyi önerilir. Kat yükseltilmiş zeminler için yeni inşa edilecek büyük ser- ver odalarında minimum 24 inç (61 cm) boşluk önerilir. 4. YANGIN / SU BASKINI a) Sunucu odası, yeterli şekilde korunmuş ve rutin olarak test edilmiş bir şekilde yangın algılama ve söndürme özelliği- ne sahip olmalıdır. b) Sunucu odaları, kutular, kağıtlar gibi potansiyel yangın tehlikesinden makul derecede bağımsız olmalıdır. c) Her sunucu odasında kolayca görülebilen ve erişilebilir, temiz bir ajan söndürücü olabilir. Elektronik ekipmanın çev- resinde standart bir “ABC” yangın söndürücü kullanılması tav- siye edilmez. d) Sunucu odası muhtemel sızıntı tehlikelerine (AC konden- serler, üstünden geçen su hatları, sprinkler, mutfaklar, mola odası, tuvaletler, duş, laboratuvar vb.) yakınsa buralardan kay- naklı sızıntılara karşı yeterli uzaklıkta olmalıdır. Nem algılayıcı- ları, sızıntının en olası olduğu ya da en problemli olacağı alan- larda kullanılmalıdır. 5. KORUMA VE TESPİT Ekipmanlar yangın koruma ve tespit cihazlarının gereklilik- lerini şu şekilde ifade eder: a) Otomatik Yangın Koruma Sistemleri. IT ekipmanı alan- larının ve odalarının otomatik yağmurlama sistemi, gazlı bir te- miz ajan söndürme sistemi veya her ikisi ile donatılmış olması- nı şart koşar. Bazı durumlarda, yükseltilmiş bir zeminin altında otomatik bir yağmurlama sistemi veya gazlı bir yangın söndür- me sistemi yerleştirilmelidir. IT ekipmanı alanlarında ve oda- larda kullanılan yağmurlama sistemleri diğer yağmurlama sis- temlerinden ayrı olarak ayarlanmalıdır. b) Otomatik Algılama Sistemleri. IT donanım alanının hem tavan seviyesinde hem de yükseltilmiş döşeme altında otoma- tik yangın algılama donanımının kurulmasını gerektirir. Du- man damperlerini çalıştırmak için duman tespit sistemleri de kurulmalıdır. c) Taşınabilir Söndürücüler ve Hortum Hatları. IT ekip- manını korumak için karbondioksit veya halojen bazlı listele- nen taşınabilir yangın söndürücülerin kullanılmasını şart ko- şar. Tabela, her söndürme türünün tasarlandığı yangın türünü açıkça belirtmelidir. Kuru kimyasal söndürücülere izin verilmez. 6. SONUÇ Günümüz şartlarında bu tür yapıların güvenliği, veri kaybının en aza indirilmesi, işletmenin yaşayacağı potansiyel zarar göz önünde bulundurularak bir risk değerlendirmesi yapılması ge- rekmektedir. Bu değerlendirme sırasında en önce bu yapıların yapısal tasarımının uygunluğu denetlenmelidir. Her bina her durum kendi içerinde değerlendirildiğinden daha detaylı bilgi için danışmanınız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. KAYNAKLAR [1] UL Paper NFPA 75 and Fire Protection and Suppression in Data Centers: http://library.ul.com/wp-content/uploads/ sites/40/2015/12/NFPA-75-and-Fire-Protection-and- Suppression-in-Data-Centers-white-paper_final.pdf [2] UT Dallas Information Security Office Education paper. https:// www.utdallas.edu/infosecurity/files/Server-Room- Standard.pdf [3] Modern Fire Prevention Concepts for Computer Centres, BranschutzSpezial Feurelöschangen, 2008: http://admin. bvfa.de/files/brandschutzspezial/en/2.computer_centres_ en.pdf TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 44-45, 2017 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 45

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==