Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

(A) Delme tünel (Şişli) istasyonu zamana bağlı sıcaklık dağılımı (300 sn) (B) Aç-Kapa (Gayrettepe) istasyonu zamana bağlı sıcaklık dağılımı (300 sn) (A) Şişli istasyonu zamana bağlı sıcaklık dağılımı (600 sn) (B) Gayrettepe istasyonu zamana bağlı sıcaklık dağılımı (600 sn) 3. 11 m/s > Hava hızı > Kritik Hız 4. Çift yönde çalışabilir (Aksiyal tip)koşullarına bağlı ola- rak belirlenir. Metro sistemleri için acil durum senaryoları güzergâh, eğim, kaçış yerleri dikkate alınarak oluşturulur. Senaryolardan ilkinde yangının istasyonun ortasında tren yangını olması durumunda yapılan uygulamadır. Yangın istasyonun ortasında olduğu tak- dirde istasyonun iki ucundaki iki hava atım bacasındaki TVF fanları emiş modunda çalışırken yolcuların tahliye edilecekle- ri güzergâh yapılmış, yangın uzatma tünelinde olduğu takdir- de ise tünelin iki tarafındaki istasyonların hava atım bacasın- dan yolcuların tahliye edileceği istasyondan basma ve diğer is- tasyon TVF fanından ise emme yapılarak yolcuların dumandan uzak tutulması sağlanmaya çalışılmıştır. Şekil 5’te iki istasyon arası çıkabilecek olası yangın için uygu- lanacak senaryo gösterilmiştir. Burada yolcular A istasyonuna yönlendirilecek ve kaçış bu yolla sağlanacaktır. Yangın tren istasyondayken başladığında veya yangın başla- dığında tren istasyona çok yakın konumdaysa ve trenin istas- yona çekilmesi durumunda TVF’lerin çalışma senaryosu deği- şecektir. Bu durumda TVF’ler hat boyunca peronun iki tarafın- dan da emiş yapmakta, temiz hava fanları (INF) ise istasyon içi- ne ve yolcu merdivenlerine hava basarak yolcuya emniyetli tah- liye yolunu açacaktır. Bu senaryolar oluşturulduktan sonra önce tüm hattın SES programı ile analizleri yapılarak TVF kapasiteleri hesaplanmış ve bunun ardından bu belirlenen fan özellikleri ile istasyonlar için CFD simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada hâ- lihazırda istasyonlarda kullanılan TVF kapasiteleri göz önüne alınarak Şişli istasyonu için oluşturulan yangın senaryoları CFD analiz sonuçları verilmektedir. Bu sayede ele alınan senaryolar için mevcut fan kapasitelerinin yeterliliği de incelenmiştir. Şişli istasyonu için yangının istasyonda 5 farklı konumu ve yangının istasyon yaklaşma/uzaklaşma tünellerinde olacak şekilde gelişti- rilmiş senaryolar uyarlanmıştır. Burada sadece istasyonun orta- sındaki yangın hali için geçerli senaryo sonuçları verilmektedir. 6. ANALİZ SONUÇLARI VE TARTIŞMA Burada gösterilen analizler tipik bir delme tünel tip istasyon olan Şişli istasyonunda da olası en büyük bir yangının istasyon- Şekil 5: İki istasyon arasında (uzatma tünelinde) çıkan bir yangın için TVF’ lerin çalışma senaryosu Tahliye A İstasyonu yönünde Şekil 6: Şişli istasyonu Şekil 7: 15 MW’lık yangın durumunda farklı tip istasyonlarda zamana bağlı sıcaklık dağılımlarının kıyaslanması (300 sn) Şekil 8: 15 MW’lık yangın durumunda farklı tip istasyonlarda zamana bağlı sıcaklık dağılımlarının kıyaslanması (600 sn) TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 46-52, 2017 50 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==