Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

rak görülmektedir. Bu tortular suyun kimyasına göre turuncu, kırmızı, kahverengi, siyah ve beyaz (veya hepsinin karışımı) ola- rak görülmektedir. Kahverengi, turuncu ve kırmızı formlar sis- temin oksijenli bölümlerinde bulunur. Siyah tortular daha kü- çük çaplı borularda ve su kaynağından oldukça uzak bölümler- de korozyon ürünlerinin daha azalmış formlarında (daha az ok- sijen) görülür. Beyaz tortular sıklıkla karbonat kalıntıları içerir. Bakır ve alaşımlarda MIC’ler daha küçük boyutlu ayrık tortular olarak yeşilden maviye değişen renklerde görülür. Ayrıca bakır boru veya komponentlerde (örn. pirinç yağmurlama başlıkla- rı) mavi çamur oluşabilir. MIC, ilk kez birkaç ay veya birkaç yıl sonra iğne deliği delik- ler olarak tespit edilir. MIC’in tespiti için su kaynağından ve te- sisatın çeşitli noktalarından alınacak su numuneleri ile testler yapılmalıdır. Özellikle kuyu suyu kullanılması halinde demir pa- rametresinin yanında su sertliği, serbest klor, iletkenlik gibi pa- rametrelerin de ölçülmesinin ve daha kapsamlı bir analiz ile su kalitesinin değerlendirilmesi gerekir. NFPA 13’ün önceki sürümlerinde MIC ile ilgili kısıtlı bilgi bu- lunuyordu. 2013 sürümüyle birlikte işveren ve yüklenicileri et- kileyecek yeni ilave ve değişiklikler gelmiştir. Bölüm 4.3’te ve- rilen işveren formu üzerine özellikle MIC hakkında spesifik bilgi- ler bulunmaktadır. Standardın 7.11.1 maddesinde ise yağmurla- ma sistemi su kaynağına mikrobiyolojik veya diğer korozyonları kontrol edebilmek için onaylı katkı maddesi kullanılması gerek- liliği belirtilmiştir. Ayrıca bu gereklilik 7.11.2 maddesinde geniş- letilerek, boru iç kaplamasının da onaylı olması gerekliliği ek- lenmiştir. Bölüm 24 su kaynakları ile ilgili olup, 24.1.5.1 mad- desi su kaynaklarında mikrop ve MIC oluşturan diğer durumla- rın varlığının analiz edilmesi gerekliliğini belirtir. Bu maddele- re uymak için gerekli tespitleri yapmak zor olup, hayata geçir- mek daha da zordur. TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 54-56, 2017 Şekil 1. Yangın Suyu Deposu ve Sirkülasyon Hattı TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 55

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==