Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

nıcının olduğu mahallerdeki kapıların kaçış yönünde açılması zorunludur. Kullanıcı sayısı 50’nin altında olsa bile mümkünse kapıları kaçış yönünde açmak tercih edilmelidir. Panik anında yığılmalar ve ezilmeler sonucu can kayıpları yaşanmasına sık rastlanılmaktadır. Ters yönde açılan kapılar buna açık daveti- ye çıkartmaktadır. 5. YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ Sık rastlanılan hatalardan biri de yönlendirme işaretlerinin yanlış yerlerde ve yanlış tipte kullanılmasıdır. Yönetmeliğin 73.maddesi açıkça işaretlerin yeşil zemin üzerine beyaz işaret olması gerektiği yazmaktadır. Fakat dekoratif kaygılarla veya diğer nedenlerle buna uyulmamaktadır. Çokça görülen tipler siyah zemin üzerine yeşil işaretler veya şeffaf zemin üzerine beyaz işaretlerdir. Armatür renklerinde hata olduğu gibi, yerleşimde de olduk- ça fazla hatalar görünmektedir. Tüm çıkış kapılarında ve çıkış- lara götüren tüm kapılarda yönlendirme armatürü bulunmalı- dır. Bunun dışında kaçış yolu üzerinde yön değiştirilen bir nok- ta varsa, yön değişimi noktalarında da uygun armatür yerleşi- mi yapılmalıdır. Armatürler arası mesafe, işaret yüksekliğine bağlıdır. Örne- ğin 15cm işaret yüksekliği bulunan bir armatür en fazla 30 met- re mesafeden görülmelidir. Bu sınırlar dikkate alınarak ilave ar- matür kullanılması söz konusu olabilir. Bunların dışında kaçış merdivenlerinin içlerinde işaretleme yapılması da sıkça ihmal edilmektedir. Özellikle çıkış kotu merdiven kovasının en alt katı değilse, merdivene giren kişinin aşağı mı, yoksa yukarı mı kaç- ması gerektiğini görmesi hayati önem taşımaktadır. 6. OTOMATİK KAPI KAPATICILAR Yangın merdivenlerine, güvenlik hollerine giriş kapılarının veya binanın yangın kompartımanı duvarlarındaki kapıların kapatıcılarının hiç olmaması veya doğru çalışmaması bir başka sorundur. Yangın merdivenleri, güvenlik holleri ve yangın kom- partımanları, yangına belli bir süre dayanım sağlaması gereken yapılardır. Bu sayede, kaçanlar merdiven içerisine girdiklerin- de veya kompartıman değiştirdiklerinde güvende olurlar. Aynı zamanda itfaiye ekipleri de yangın olan kata güvenle ulaşmak ve kattaki yaralıları tahliye etme için bu merdivenleri, holleri ve kompartımanları kullanırlar. Bu nedenle bu yapıların duvarla- rı, döşemeleri, tavanları ve kapıları yangın dayanıklı yapılır. İn- şai olarak bu şartların sağlanmasına rağmen, kapıların kendi kendine kapanmasını sağlayacak düzenekler bulundurulmaz- sa veya sağlıklı çalışmaları sağlanmazsa, merdiven ve güven- lik holleri güvenli alan olmaktan çıkar. Kompartımanlar fonksi- yonlarını yitirir. Dolayısıyla kapıların kendi kendine kapanması fonksiyonunu çalışır durumda tutmak, en az merdiveni yangı- na dayanıklı yapmak kadar önemlidir. Özellikle kamuya açık binalarda bunların çalışır durumda tu- tulmaları konusunda yeterli aksiyon alınmadığı gözlenmektedir. Hatta bazen, işletmesel gerekçelerle kapıların açık tutulmak is- Resim 3: İç taraftan asma kilitle kilitlenmiş acil çıkış kapısı Resim 5: Şeffaf zemin üzerine yeşil renkli işaretli yönlendirme armatürü Resim 4: Açılma yönü ve yönlendirme armatürü tipi yanlış çıkış kapısı Resim 6: Şeffaf zemin üzerine yeşil renkli işaretli yönlendirme armatürü TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 58-61, 2017 60 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==