Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

tenmesi sonucu kapıların kapanmasını engelleyecek sürgü, kilit, takoz vb. uygulamaları görülmektedir. Yangın anında bunlar bü- yük zafiyet yaratır. Yangının yayılmasını kolaylaştırmanın yanın- da, müdahaleyi de güçleştirir. Kapıların mutlaka kendi kendine doğru şekilde kapanmasını sağlamak gerekir. İşletme sırasında kapıları açık tutulması çok gerekliyse, bu yangın ihbar sistemi- ne bağlı manyetik kontaklar aracılığıyla yapılabilir. Bu sayede yangın anında kapılar otomatik olarak kapalı konuma geçebilir. 7. SONUÇ Ülkemizde yangın güvenliğine bakış giderek gelişmekle bir- likte, henüz yeterli düzeyde değildir. Yangın anında can güven- liğini etkileyecek en önemli unsurlardan biri kaçış yollarının doğru planlanması ve kullanılır durumda tutulmasıdır. Binalar tasarlanırken ve kullanılırken kaçış imkanlarının insan hayatı- nı direkt olarak etkileyeceğini unutmamak ve buna göre dav- ranmak gerekir. Bu yazıda kaçış yollarıyla ilgili rastlanan hat- ların en çok görülenlerine yer verilmiştir. Düzenli denetleme ve kontrol hatları en aza indirmekle beraber, bilinç ve dikkati art- tırarak tekrarlanmalarını da önleyecektir. KAYNAKLAR [1] Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 2015 [2] TS EN ISO 7010/A6 Grafik Semboller-Güvenlik Renkleri ve Güvenlik İşaretleri-Kayıtlı Güvenlik İşaretleri – Tadil 6, 2017 [3] TS EN 1838 Aydınlatma Uygulamaları – Acil Aydınlatma, 2000 Resim 7: Açık duran yangın merdiveni kapısı TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 58-61, 2017 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 61

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==