Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

İ rlanda’da “Hızlı inşa” okul programı kapsamında inşa edilen beş ilkokulda bulunan yangın güvenliği hataları sonucunda hükümet, son 20 yılda inşa edilen bir dizi okulda yangın güvenliği denetimlerini başlattı. İrlanda’da yakın tarihte inşa edilmiş beş yeni okulda gerçekleştirilen yangın güvenliği denetimleri, yangın güven- liği standartlarına uyulmadığını tespit edildi. Okul yapımında kullanılan alçı levha yangın güvenliği standartlarına uymadı. Eğitim Bakanlığı, bir okul binası örneğinin yangın güvenliği denetimini üstlenecek bir firma arıyor. Yapılan denetimler, okulların inşa- sında ateşe daha az dirençli alçı levha kullanıldığını ve acil iyileştirme çalış- malarının yapılması gerektiğini ortaya koydu. Tespit edilen binalar, Western Bu- ilding Systems Ltd tarafından, Eğitim Bakanlığı’nın “hızlı inşa” okul programı kapsamında 2008 yılında inşa edildi. Bununla birlikte, Powerstown Eğitim Birliği Yönetim Kurulu tarafından yayın- lanan bildiride, Eylül 2016’da yıkılan bir okul binası ile ilgili denetimin de yapılmasını istedi. Okulun, Ağustos 2016’da tüm sınıfla- rı yeni bir binaya taşınmıştı. Yöneticiler “Bu bina ABM tarafından inşa edildi. Okulumuz, binamızın yangın güvenliği yönetmelikleriyle tam uyumlu oldu- ğundan emin olmak istiyor” dedi. 2008 yılında Western Building Sys- tems Ltd tarafından yaptırılan Rush/ Lusk Educate Together okulunda yan- gın güvenliği ile ilgili konularda tespit edilen güvenlik denetimler gerçek- leştirildi. Okullardaki denetimlerde, yangın halinde binaların tahliye için 60 daki- kalık bir yangın geciktirme yeteneğine sahip olmayan 12,5 mm alçı levha tek katmanlı kullanılmış olduğu görüldü. Denetimler sonucunda, acil ve önemli iyileştirme çalışmalarının bi- nalarda yangından korunma standart- larına uyması için yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla anlatıldı. Belirlenen dört okulda yangın gü- venliği ile ilgili konularda çalışmalar devam ediyor. Eğitim Bakanlığı, tüm çalışmaların Ekim 2017 sonuna kadar tamamlanacağını tahmin ediyor. Eğitim Bakanlığı sözcüsü “Bu tes- pitler, bu binaların tehlikeli olduğunun değil, ancak binaların Yangın Güvenliği Sertifikalarının ayrıntılı şartlarına uy- madığının bir bulgusudur” dedi. Bakanlık, okul binalarında yangın güvenliğinin daha kapsamlı incelene- ceğini söyledi. Eğitim Bakanlığı, bir komisyonun takip edeceği denetimlerin, 25 okulun “temsili bir örneği” üzerinden yürütül- mesi için teklif talep eden bir kamu ihale duyurusu yayınladı. İhale, bir sonraki ayın ortasına kadar tamamlanacak ve ilk raporlar yıl so- nuna kadar teslim edilecek. Denetim, yaygın yangın güvenliği sorunları olup olmadığını belirlemek için, İrlanda’da son 20 yılda inşa edilen 25 okul ör- neğini inceleyecek. İhale sonuçlan- dıktan sonra belirlenecek ilgili şirket, ilk inşaatında her bir okula verilen yangın güvenliği sertifikasını yeniden değerlendirecek. Kaynak: The Irish Times İrlanda’da Son 20 Yılda İnşa Edilen Bir Dizi Okulda Yangın Güvenliği Denetimleri Başlatıldı TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 21 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==