Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

görülmektedir. Dünyanın en yüksek itfaiye merdiveni tam dik konumda iken 60-70 m yüksekliğinde olmasına rağmen, gerek rüzgarda merdivenin devrilmesi, gerekse uygun zeminin bulu- namamasından dolayı optimum müdahale yüksekliği en çok 30 metre kabul edilmektedir. Daha yüksek binalara dışarıdan müdahale edilememekte, sadece bina içinde alınan yangın ko- runum sistemleriyle otomatik söndürme ve/veya el ile müda- hale sağlanmaktadır. Londra Grenfell Kulesi; 24 katlı olup yüksekliği 63.7 metredir. Kule çekirdeğinde iki adet asansör ve bir kapalı merdiven yer almaktadır (Şekil 1). Çekirdek her katta 4 veya 6 daireye açıl- makta ve binada toplam 129 daire bulunmaktadır. Binanın ze- min katı ve ilk dört katı ofis ve konut olarak kullanılmakta, ku- lede yaklaşık 600 kişi yaşamaktadır. Kule 1974 yılında inşa edilmiştir. Yaz aylarındaki aşırı ısın- mayı ve kış aylarındaki aşırı ısı kaybını azaltmak için pencere- lerin değiştirilmesi ve duvarların yalıtılması için 2012 yılında başlatılan yenileme projesi 2016 yılında tamamlanmıştır. Ku- lenin pencereleri değiştirilmiş, görünümünü iyileştirmek için dış kaplaması yenilenmiştir[3]. Yenileme çalışmalarını yürüten Rydon Construction tarafından ısı yalıtımı için Arconic Reyno- bond Celotex RS5000 PIR panel kullanılmıştır. LONDRAYÜKSEK BİNAYANGINI: EKSİKLER, HATALAR 1. GİRİŞ Son yıllarda, çok sayıda yüksek bina yangını meydana gel- mekte ve her yıl, artan bina sayısına paralel olarak yüksek bina yangınlarının sayısı da artmaktadır[1]. Sadece 2017 yılının ilk aylarında, İran’ın başkenti Tahran’ın simgeleri arasında göste- rilen 17 katlı Plasco binası 19 Ocak 2017 günü çıkan yangın son- rası çöktü ve binanın enkazında kalan 20’den fazla itfaiyeci ya- şamını yitirdi[2]. Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de yapım ha- lindeki 72 katlı Emaar Fountain Views gökdeleni 1 Nisan 2017 günü yandı. 14 Haziran 2017 günü Londra’da Grenfell Kulesi’n- de başlayan yangın binanın tamamen yanması ve 79 kişini ha- yatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İstanbul’da 18 katlı Odakule binasında 10.3.1991 günü mey- dana gelen yangınla 17. ve 18. katlar tamamen yanmıştı. Ata- köy’deki Novus Residence’ta 25.09.2008 günü ve Fulya’daki 42 katlı Polat Residence’ta 16.07.2012 günü cephede kullanılan ya- lıtım malzemesi tutuşmuş ve kısa sürede binanın tüm cephesi alevler arasında kalmıştır. Bina yangınları araştırıldığında, yüksek binalarda meydana gelen yangın sayısı, toplam yangın sayısına göre az olmasına rağmen ölü ve yaralı sayısı ile maddi zararın çok fazla olduğu ÖZET Binaların yangın güvenliği, birbirleri ile ilintili olan birçok sistemin birlikte değerlendirilmesi neticesi bütünü oluşturarak sağlana- bilir. Londra Grenfell Kulesi, bütünün içindeki bir dizi eksik sistemin ve hatalı uygulamanın sonucu yanmıştır. Dış cephe kaplaması hatalardan sadece birisi olup büyük bir faciaya sebep olan olayların bütününe bakıldığında daha önemli eksikliklerin olduğu görül- mektedir. Yangının başladığı odada kalmayıp genişlemesinin sebebi yağmurlama sisteminin olmaması, insanların hayatının kaybet- mesinin sebepleri ise yangın algılama sisteminin olmaması ve erken duyurulmamasıdır. Güvenli tahliye yapılamamasının diğer se- bebi yangın merdiveninin uygun özellikte yapılmamasıdır. Yangının kısa sürede bütün binaya yayılmasının sebebi ise cephede yanıcı olmayan kaplama malzemesi kullanılmamasıdır. Bu makalede, Grenfell Kulesi’nde dördüncü katta bir buzdolabından başlayan yan- gının analizi yapılmakta, sebepleri ve sonuçları tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Grenfell Kulesi, yüksek bina, cephe yangını, kompozit panel Abdurrahman Kılıç 1 1 Prof. Dr. İ.T.Ü. Makina Fakültesi 24 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 24-28, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==