Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

2. YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ Londra Emniyet Müdürlüğü, yangının bir buzdolabının alev alması ile çıktığını, alev alan buzdolabının Hotpoint marka FF- 175BP modeli olduğunu açıkladı ve üretici firmanın yeni test- ler yaptığını kaydetti[4]. Buzdolaplarında aydınlatma amacıy- la lambalarda, akışkanı sıkıştırmak için kullanılan kompresör- de ve kontrol elemanlarında elektrik enerjisi kullanılır. Kablo- lardan aşırı akım geçmesi, kompresörün aşırı ısınması, aydın- latma ve kontrol elemanları gibi yerleşik cihazların bozulması veya aşırı ısınması ile bir yangın başlayabilmektedir. Evdeki dü- zensiz güç kaynağı (gerilim dalgalanması) buzdolabındaki yan- gın nedenlerinden biridir. Buzdolabı ısı yalıtımı için son derece yanıcı olan poliüretan köpük kullanılır. Bir kez tutuşursa kont- rol edilmesi çok zor olur. İngiltere hükümeti, yangın çıkmasına neden olan Hotpoint buzdolabının uzmanlar tarafından derhal incelenmesi talima- tını vermiş, Ticaret Bakanlığı açıklamasında, 2006-2009 yılları arasında imal edilen bu ürünün piyasadan çekilmesi söz konu- su olmadığını, bu ürünle ilgili harekete geçilmeden önce test- ler yapılacağını, ürünün kullanımında tehlike görüldüğü tespit edilirse, gecikmeden yeni bir ürünle değiştirilmesinin şirkete açıkça ifade edildiğini belirtmiştir[5,6]. 3. BİNA İÇİ YANGIN ÖNLEMLERİ Grenfell Kulesi’nde yangın önlemleri açısından, uluslararası kabul gören yönetmeliklere göre çok sayıda eksik bulunmakta- dır. Kulede cephe malzemesinin kolay yanıcı olması önemli bir hatadır ancak bundan daha da büyük hata binadaki yangın ön- lemlerinin yeterli olmamasıdır. Yangın merdiveninin basınçlan- dırılmaması, algılama ve uyarı sisteminin olmaması, yağmur- lama sisteminin yapılmaması büyük eksikliktir. Uyarı sistemi olmadığından binada bulunanlara yangının ha- ber verilmesinde geç kalınmıştır. Yangından haberdar olanlar kapıları çalarak yangın olduğunu söylemişlerdir. Yangın Rama- zan ayında ve sahur saatinde olduğundan binanın Müslüman sakinleri daha erken haber almışlar ve komşularını uyandıra- rak kaçmalarına yardımcı olmuşlardır[7]. Çok önemli eksikliklerden biri de otomatik yağmurlama sis- temi olmamasıdır. İtfaiye merdivenlerinin 10. kattan sonra etki- li olmaması nedeniyle, daire içlerinde yağmurlama sistemi en önemli koruma sitemidir. Elbette sadece yağmurlama sistemi yeterli ve tek çözüm değildir ama binada yağmurlama sistemi olsaydı kuvvetle muhtemel yangın, sadece yangının başladığı katta kontrol altına alınabilirdi. İngiltere’de mevcut yasa uya- rınca, 30 metreyi aşan tüm yeni yerleşim bloklarında yağmur- lama sistemi zorunludur. Galler’de yağmurlama, yeni inşa edi- len tüm evler ve dairelerin blokları ile bakım evleri ve üniversi- te yurtları için mecburidir. Yağmurlama endüstrisinin ticaret or- ganı olan British Automatic Fire Sprinkler Association (BAFSA) binayı yağmurlama başlıklarıyla donatma maliyetinin 200.000 £ mal olabileceğini belirtmiştir[7]. İngiltere yönetmeliklerine göre, yüksek binalarda otomatik söndürme sistemi zorunlu olmasına ve cephede zor yanıcı malzeme kullanılması gerek- mesine rağmen yönetmeliklere uyulmaması düşündürücüdür. Yüksek bina yangınlarında duman ve alev; binanın üst kı- sımlarına şaftlardan veya cepheden yukarı doğru hızla yayıl- makta ve yangın çıkan katın üzerindeki katlarda hasar fazla ol- maktadır. Ölümlerin tamamına yakını üst katlarda duman ne- deniyle olmaktadır. Grenfell Kulesi çok yüksek bina olduğun- dan iki adet korunmuş merdiven bulunması ve her ikisinin de Şekil 1. Grenfell Binasının Tip Kat Planı [3] 1974 2016 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 25 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 24-28, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==