Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

basınçlandırılması gerekirdi. Binada yangın sadece cepheden yayılmamış, iç kısımdaki şaftlardan duman ve yangın yayılımı olmuştur. Katlar arası yangın geçişinin önlenmesi için döşeme- de katlar arası şaft geçişlerinin özellikle elektrik şaftları yangı- na dayanıklı yapılsaydı, yangının şaftlardan üst katlara yayıl- ması önlenmiş olurdu. Grenfell Kulesi’nde merdiven basınçlandırması olmadığın- dan bazı katlarda kapıların açılması neticesi baca etkisiyle du- man merdivene dolmuş ve kulenin 17.katından sonraki katlar- da bulunanlar duman nedeniyle merdiveni kullanamamışlardır. Şaftlardan ve merdiven yuvasından yayılan duman tüm katla- rı doldurmuştur. Hayatını hangi katta kaybettiği tespit edilen 67 kişiden 58 kişi, yani büyük çoğunluğu, 17. kat ve üzerinde- ki katlarda hayatını kaybetmiştir (Şekil 2). Asansör kuyuların- da duman kontrolü yapılmadığı için asansör kuyuları da baca gibi dumanı üst katlara taşımıştır. Konutlarda yaşayanlara, bir yangın durumunda evlerinin kapısına ıslak havlu koyarak dumanın içeri girişini engelleme- leri ve panik yapmadan beklemeleri söylenir. Grenfell Kulesin- de de benzer uyarı yapıldığı belirtilerek eleştirilmektedir. Oysa bütün katlara yapılabilecek duyuru sistemi olmadığı gibi ha- yatını kaybedenlerin tamamına yakınını binanın üst katların- da olması merdivenin ve dairelerin baca etkisiyle dumanla dol- duğunu ve merdivenin kullanılamadığını göstermektedir. Ko- nut olarak kullanılan yüksek binalarda uygun kaçış merdiveni yoksa bina sakinlerinin kapıya ıslak havlu koyarak bekleme- leri daha akılcıdır. 4. CEPHE YALITIMI VE YANGININ CEPHEDE YAYILIMI Grenfell binasının yeni dış cephe kaplaması, yangının hız- la yayılmasına neden olmuştur. Binanın 2015-2016 yıllarında enerji ekonomisi için yapılan ısı yalıtımında yeni alüminyum kompozit kaplama kullanılmıştır[8]. Cephede oluşan yangın- ların yayılım hızı, katlar arasında binanın cephesinde uygula- nan detaya, cephede kullanılan ısı ve su yalıtım malzemeleri- nin yanıcılık özelliklerine ve cephe geometrisine bağlı olarak değişir. İç hacimde oluşan yangınlar, pencere ve menfez gibi açıklıklardan cepheye geçebildiği gibi komşu bina yangınla- rında ısıl ışınımla tutuşma sıcaklığına da gelebilir veya cephe- ye bitişik bir cihazda başlayan yangın cephe boyunca genişle- yebilir[9]. Dış cephe malzemeleri yanıcı olmayan malzemeler- den seçilerek yangının cepheden yayılması önlenir. İç hacimde oluşan yangının dış cepheye geçmemesi için eğer binada yağ- murlama sistemi yoksa iki katın pencere gibi korumasız boş- lukları arasında, yangına dayanıklı cephe elemanıyla dolu yü- zey oluşturulur[10]. Şekil 2 . Grenfell Kulesi Yangın Sonrası Katlara Göre Can Kaybı Sayıları [7] 26 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 24-28, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==