Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

Yüksek binalarda cephe kaplaması olarak alüminyum kom- pozit paneller tercih edilmektedir. “Sandviç panel” olarak da bilinen alüminyum kompozit panellerin yanıcılığı yalıtım çe- kirdeği malzemesinin seçimine bağlıdır. Bu paneller esas iti- bariyle hafif bir yalıtım malzemesi etrafında sandviç şeklinde iki ince alüminyum tabakadan oluşur. Standart panellerde çe- kirdek için polietilen gibi plastik kullanırken, daha pahalı mo- dellerde yanıcı olmayan malzeme kullanır. Grenfell Kulesi, yenileme yapan mimarlık firması Studio E Architect tarafından alüminyum kompozit kaplama yapılması istenmiş[11] ve cephe kaplamasında Arconic Reynobold alü- minyum paneller kullanılmıştır. Reynobond panelin iki alümin- yum sac arasında polietilen malzeme bulunmaktadır[12]. Ku- lenin yenilenmiş dış cephe kaplaması 3 mm kalınlığında po- lietilen çekirdekli alüminyum sandviç panel, kaplama ile ar- kasındaki yalıtım arasında 50 mm standart bir havalandırma boşluğu, mevcut cepheye monte edilmiş 150 mm kalınlığında PIR (poliizosiyanürat) Celotex RS5000 köpük plakalardan ya- pılmış bir yalıtım ve 250 mm mevcut betonarmeden oluşmak- tadır (Şekil 3). Kaplama ile yalıtım arasındaki boşluk baca et- kisi yaratmış, yangın ve duman yukarı doğru hızla yayılmıştır. Yalıtım malzemesi kolay yanıcı olduğundan binanın her tara- fı yanmaya başlamıştır. Reynobond markası olarak üç ayrı tip panel üretildiği, stan- dart tip panelin çekirdek kısmının polietilen (PE) olduğu ve di- ğer ikisinin yangına dayanıklı veya “yanmaz” çekirdekli olduğu, Grenfell Kulesinde yangına dirençli olan Celotex FR5000 yeri- ne daha ucuz olduğu için Celotex RS5000 modelinin kullanıl- dığı bildirilmiştir[13]. Kullanılan polietilen çekirdekli kompozit alüminyum panelin, İngiltere yönetmeliklerine göre yüksekliği 18 metreden fazla olan binalarda kaplama olarak kullanılma- ması gerekmektedir[14]. Grenfell Kulesi’nden yangının hızla yayılmasına katkıda bu- lunduğu düşünülen kaplama malzemesi, Reynobond PE’yi üre- ten Arconic firması, “dünya çapında yapı kodlarının tutarsızlığı” konusundaki endişeler üzerine yüksek binalar için bu malzeme- nin küresel satışlarını durdurduğunu açıklamıştır[15]. 5. İTFAİYENİN MÜDAHALE YETERSİZLİĞİ Londra’nın dört bir yanındaki istasyonlardan çıkan 200’den fazla itfaiyeci ve 45 itfaiye aracı, 14 yangın kurtarma birimi yan- gını söndürme ve kurtarma faaliyetlerine katılmış, itfaiyeciler binaya girerek mahsur kalanları kurtarmaya çalışmıştır. Çevre- deki binaların sakinleri, kulenin çökebileceği endişeleri nede- niyle tahliye edilmiş, ancak binanın daha sonra yapısal açıdan sağlam olduğu belirlenmiştir[16]. Grenfell Kulesi’nde yaşanan yangının kontrol altına alınma- sını zorlaştırdığı düşünülen bazı hatalar ortaya çıkmıştır. BBC Newsnight programının araştırmasına göre, bazı itfaiyeciler ekipmanların ve su basıncının yetersizliği ile telsiz haberleş- melerinde yaşanan sorunların, yangına müdahaleyi geciktirdi- ğini belirtmiştir[17]. Bazı kaynaklar 24 katlı binaya yüksek yan- gın merdiveninin ancak itfaiye araçlarının gelmesinden yakla- şık yarım saat sonra ulaştığını, merdivenin bölgeye erken geti- Şekil 4. Grenfell Yangınının Gelişimi [7] Şekil 3. Grenfell Kulesi Dış Yüzey Kaplaması [13] TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 27 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 24-28, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==