Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

rilmesi halinde, dördüncü kattan binanın yanlarına doğru ya- yılan alevlerin durdurabileceğini açıklamışlardır. Grenfell Ku- lesi’nin 10. katına kadar ulaşabilecek 30 metrelik yangın mer- diveni, 4. katta başlayan yangına müdahalenin başlamasından ancak 24 dakika sonra yangın mahalline ulaştığında alevler bi- nanın kaplamasından 10.katı çoktan geçmiştir[17]. BBC’nin araştırması, yangın kurtarma görevlilerinin olay sı- rasında su basıncının zayıflığı nedeniyle de zorlandığına işa- ret etmiştir[18]. Bu iddiaya göre itfaiye, yangın sırasında Lond- ra’nın su dağıtım şirketini arayarak su basıncını yükseltmele- rini istemiştir. Bazı itfaiyeciler, sıcaklığın yoğunlaştığı yüksek katlarda, uzun süre kullanabilecekleri solunum cihazlarından yeterli sayıda olmadığını anlatmış, görevlilerden bazıları da, bir noktada koruyucu kasklarının sıcaktan erimeye başladığı- nı söylemiştir[19]. 6. SONUÇ Londra Grenfell Kulesi yangınında, cephe malzemesinin kolay yanıcı olması, bir dizi hatadan sadece biridir. Şaftların uygun yangın zonu olarak inşa edilmemesi, özellikle elektrik şaftları- nın kat aralarında kapatılmaması, merdiveninin tek olması ve içerisinin basınçlandırmaması, yangını erken haber alma için algılama sistemi ve duyurmak için uyarı sistemlerinin yapılma- ması ve otomatik yağmurlama sisteminin olmaması önemli ek- sikliklerdir. Binada yağmurlama sistemi olsaydı kuvvetle muh- temel yangın, sadece yangının başladığı buzdolabının bulun- duğu katta kontrol altına alınabilirdi. Uyarı sistemi olsaydı ve merdiven yönetmeliklere uygun tasarlansa ve basınçlandırma sistemi tesis edilseydi can kayıpları önlenebilirdi. İtfaiyesi dünyada örnek gösterilen Londra’da meydana ge- len bu yangında 79 kişinin hayatını kaybetmesi ve binanın kül yığınına dönmesi, bir kez daha göstermiştir ki; itfaiye ne kadar güçlü olursa olsun, yüksek bina yangınları itfaiye ile söndürü- lemez, yüksek bina yangınlarını bina içinde alınan yangın ko- runum sistemleri önler ve söndürür. KAYNAKLAR [1] Ahrens, Marty; High-Rise Building Fires, NFPA Fire Analysis & Research, November 2016 [2] Kılıç, A.; “Çelik Taşıyıcı Binaların Yangında Çökmesi”, Mimarlık Dergisi, Sayı 394. Mart-Nisan 2017. [3] Grenfell Tower Regeneration Project, Sustainability and Energy Statement, Planning Application, October 2012 [4] Sweeney, John; “Grenfell Tower Fire: ‘Half an Hour High Ladder Delay”, BBC Newsnight, 08 Jul 2017. [5] BBC News, “Grenfell Tower: Fire Started in Hotpoint Fridge- Freezer, Say Police”, www.bbc.com , 23 June 2017. [6] Beasley, M., PG Holborn, JM Ingram and GG Maidment; “Domestic Refrigerator Design - Safety Issues and Opportunities, IOR Refrigeration Air Conditioning Heat Pumping, March 2017. [7] BBC News; “London Fire: A Visual Guide to What Happened at Grenfell Tower”, BBC Section UK, www.bbc.com , 4 August 2017. [8] White, C.; “Cladding Added to Grenfell Tower to Improve View for Nearby Luxury Flats” . Metro .co.uk . Associated Newspapers, 14 June 2017. [9] O’Connor, Daniel J. ; “Building Façade or Fire Safety Façade”, Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) 8. World Congress, 2008. [10] Kılıç, A.; “Cephe Kaplamaları ve Cephe Yangın Güvenliği”; Yangın ve Güvenlik Dergisi, Sayı 152, s.8-12, 2000. [11] Katz, G.; “What Made the London Highrise Fire so Horrific? Tower’s Cladding May Have Helped Spread Blaze”, The Associated Press, 15 June 2017 [12] Arconic Architectural Products/Arconic Inc. “Reynobond Europe ACM ACP Aluminum Composite Material”, www. arconic.com. [13] Mostrous, A., S.O’Neill and S. Joiner; ”Grenfell Tower: Fire- Resistant Cladding is Just £5,000 More Expensive”, The Times, June 16 2017. [14] Loeb, J.; “Grenfell Tower Fire Raises Fears Over Lax Building Regulations”, Engineering and Technology, June 15, 2017 [15] Davies, R.; “Grenfell Tower: Cladding Material Linked To Fire Pulled From Sale Worldwide”, The Guardian, 26 June 2017. [16] BBC News, “London Fire: Six Killed as Grenfell Tower Engulfed” . BBC News . 14 June 2017. [17] Sweeney, J.; “Grenfell Tower fire: ‘Half an Hour’ High Ladder Delay”, BBC Newsnight, 8 Jul 2017 [18] Siddique, H.; “Grenfell Tower Fire: Police Considering Manslaughter Charges”, The Guardian, 23 June 2017. [19] Sawer, P.; “Grenfell Tower Firefighters ‘Hampered’ by Equipment Faults and Delays”, The Telegraph, 8 July 2017 28 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 24-28, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==