Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

6.SAYISAL BENZETİM SONUÇLARI 1a senaryosundaki yangın; başlangıcından 2 s sonra meka- nın pencere camını kırarak çift cidar arasında yayılmıştır. 4. s’de üst kattaki camı kırarak mekanın içine ulaşmıştır. 7. s’de ise bi- nanın en üst katına erişmiştir. Zaman ilerledikçe dumanla do- lan katların durumu Şekil 3’ de görülmektedir. Çift cidar arasın- daki havalandırma koşullarına bağlı olarak yangının çıktığı kat seviyesinin üzerinde kalan çift cidar bölümü dumanla dolmuş ve teras seviyesinde önemli miktarda duman çıkışı gözlenmiş- tir. 20. s’ye gelindiğinde yangının çıktığı mekan tamamen du- manla dolmuş, bu katın üzerinde yer alan 3. ve 4. katta ise içe- rideki duman ve sıcak gazlar tavan döşemesi boyunca ilerle- yerek cephe boşluğundan aşağı inmeye başlamiştir. 40. s’de 3. kat büyük oranda, 4. kat ise kat yüksekliği içinde yarıdan faz- la dumanla dolmuştur. 60. s’de son katın da büyük oranda du- manla dolduğu görülmektedir. 80, 100, 120 ve 140 saniyelerde ise duman tüm üst katları tamamen doldurarak kaçışları im- kansız hale getirmiştir. (Şekil 3. 1a) 1b senaryosundaki yangın; 2. s’de içinde bulunduğu meka- nın, sonra 5. s’de 3. kattaki mekanın camını kırarak mekanı du- manla doldurmaya başlamıştır. 7. s’de ise en üst kata ulaşmış- tır. Şekil 4’de görüldüğü gibi 20. s’de duman 3. ve 4. katların ta- van döşemesi boyunca mekanın dışına doğru ilerlemiş ve çift cidar arasından aşaği doğru inmeye başlamiştir. 3.kat 80. s’de, 4. kat ise 100. s’de tamamen dumanla dolmuştur. Terasa açı- lan havalandırma menfezinden önemli duman çıkışı gözlen- miştir. (Şekil 4. 1b) 2a senaryosundaki yangın; 20. s’de üst katlarda etkili ola- rak mekanları dumanla doldurmaya başlamıştır. Şekil 5’de gö- rülebileceği gibi, 40. s’de 3 ve 4. katlar büyük oranda dumanla dolmuş ancak tam doluluğa 60 s içerisinde erişilmiştir. Çift ci- dar arasında ve teras seviyesinde yoğun bir duman çıkışı bu- lunmaktadır. (Şekil 5. 2a) 2b senaryosundaki yangın; 20. ve 40. s’de üst katlardaki du- man miktarındaki artış daha sınırlıdır. Ancak bu senaryoda Şe- kil 6’da görüldüğü gibi, 140. s’ye gelindiğinde 3. ve 4. kat tama- Şekil 3. 1a senaryosundaki duman hareketi Şekil 4. 1b senaryosundaki duman hareketi Şekil 5. 2a senaryosundaki duman hareketi TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 30-34, 2017 32 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==