Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

ve havalandırma açıklıklarına sahip çift cidarlı cephe boşluğu içinde dumanın hareketi miktar ve hız açısından incelendiğin- de, çift cidarın derinliği dumanın tahliyesinde etkili bir unsur olarak görülebilir. Ancak bunun yanı sıra cidarın havalandır- ma koşullarına, menfezlerin yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak koşulların değiştiği söylenebilir. Keza havalandırma koşulları cidar boşluğunu dolduran dumanın soğutulup sıcaklığının dü- şürülmesinde etkili olmaktadır. Bu nedenle derinliği fazla olan cephelerde istenilen sonuçların alınmasının daha güç olduğu; buna karşın derinliği görece daha dar olan cephelerde tahliye hızı yüksek olmasına rağmen duman ve sıcak gazların yangı- nın bulunduğu katın üstündeki katları, seçilen cam türüne de bağlı olarak, daha hızlı etkileyebildiği söylenebilir. Çift cidara bakan mekanlardaki yanıcı madde miktarının sınırlandırılma- sı, cidar boşluğu içinde hareket edecek dumanın miktar ve yo- ğunluğunu etkileyecektir. Bu nedenle üretilmesi muhtemel du- man miktarına ve havalandırma koşullarına bağlı olarak cephe derinlikleri optimum şekilde belirlenmelidir. KAYNAKLAR [1] Ni, Z., Lu, S., Peng, L., 2012. Experimental Study on Fire Performance of Double-Skin Glass Facades, Journal of Fire Sciences, Sayı 30(5), s. 457-472, USA. [2] İnan, T., Başaran, T., 2015. Çift Cidar Cepheler: Avantajları ve Dezavantajları, Tesisat Mühendisliği, Sayı 146, s. 80-86, İstanbul. [3] Shameri, M.A, Alghoul, M.A., et al, 2011. Perspective of Double- skin Façade Systems in Buildings and Energy Saving, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Sayı 15, s.1468-1475, Malaysia. [4] Chow, W.K., Hung, W.Y., 2006. Effect of Cavity Depth on Smoke Spreading of Double-skin Façade, Building and Environment, Sayı 41, s. 970-979, China. [5] White, N., Delichatsios, M., 2014. Fire Hazards of Exterior Wall Assemblies Containing Combustible Components, Fire Protection Research Foundation (Final Report), s.10-11, Quincy, M.A., U.S.A. [6] Chow, C.L., 2013. Full-Scale Burning Tests on Double-Skin Façade Fires, Fire and Materials, Sayı 37, s. 17-34, UK. [7] http://www.thunderheadeng.com/pyrosim/tutorials 2015 [8] Babrauskas, V., 2010. Glass Breakage in Fires, https://www. doctorfire.com/GlassBreak.pdf [9] Chow, W.K., Hung, W.Y., et al, 2007. Experimental Study on Smoke Movement Leading to Glass Damages in Double- Skinned Façade, Construction and Building Materials, Sayı 21, s. 556-566, China. [10] Serteser, N., Olyaei, Y.T.B., 2016. Çift Cidarlı Cephe Sistemlerinde Duman Hareketinin Sayısal Olarak İncelenmesi, Yapı, Sayı 419, s.164-169, İstanbul. 34 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 30-34, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==