Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

du ve binaların etrafı çelik iskelelerle kaplıydı. İskelelerin ara- larında üzerinde işçilerin çalışma yaptığı ve yürüdükleri tah- ta ve bambu plakalarından yapılmış basamaklarla döşenmişti. İlave olarak, iskele inşaat malzemelerinin düşmesini önlemek için naylon bir ağ ile sarılmıştı. Yangın Şekil 1 b’de gösterilen kuzey cephede 9. ve 10. katlar arasındaki L şeklinde bir kanalda başladı. Kaynak kıvılcımları 9. kat civarında tahta veya bambu gezinti basamakları üzerine düşmüş olan yalıtım (poliüretan köpük) parçalarını tutuşturdu. Yanan poliüretan (PU) köpük kısa bir süre sonra ağaç ve bam- bu ağacından yapılmış basamakları, naylon koruyucu ağı ve bunlarla beraber dış duvar üzerindeki yalıtımı tutuşturdu. Dış kısımda meydana gelen yangın binanın dışını saran malzeme- lerin oldukça yanıcı olmaları ve yanma için gerekli hava bes- lemesine kolayca ulaşması nedeniyle süratle yayıldı. L-şeklin- deki kanalın meydana getirdiği baca etkisinin de yangının di- key yönde yayılmasına katkı yaptığı değerlendirilebilir. Üç da- kika içinde alevlerin 20. ve 21. kata eriştikleri ve yangının 4 da- kika içinde çatıya ulaştığı gözlemlenmiştir. Yangının çıkmasın- dan yaklaşık 14 dakika sonra dış kısımdaki yangın kuzey cep- heyi hemen hemen tamamen yakarak sönmüş fakat 6. kattan 27. kata kadar apartman dairelerinin odalarına sıçramıştır. Yan- gın aynı zamanda binanın kaplaması boyunca batı ve doğu cep- helerine de yayılmıştır. Bina 1. kattan 4. kata kadar otomatik sprinkler sistemi ile donatılmıştı. Sprinkler yangın iç kısımdaki odalara sıçrayın- ca devreye girmiş, ancak bu yangının dış cepheye yayılması- nı önleyememiştir. 3.3 Wanxin Kompleksi, Shenyang, 2011 [9] Wanxin Kompleksinin yakınlarında 3 Şubat 2011 tarihinde, çok sayıda havai fişek gösterisi yapıldı ve Çin’in yeni yıl kutla- ma festivali başladı. Kompleks binası yangını havai fişek gös- terisi sırasında meydana geldi. Yeni inşa edilen ve 2009 yılında kullanıma açılan Wanxin kompleksi birbirinden ayrı dört parçadan, üç kule ve zeminde üç kuleyi birbirine bağlayan bir kaide binasından (skirt buil- ding), oluşmaktadır (Şekil 3). Kaide binası 10 katlı veya yerden yüksekliği 46,8 m olan ve 3 kat da yer al- tında bodrum olarak “D” ile işaretlenmiş binadır. Zemin binası D’nin üzerinde A, B ve C olarak işaretlenen üç kule yar almak- tadır. A kulesi 45 katlı veya 180 metre yük- sekliğindedir ve odaları otel olarak kul- lanılmaktadır. B ve C kulelerinin ikisi de 37 katlı veya 140 metre yüksekliğindedir. B kulesi apartman daireleri, C kulesi ise ofis binası olarak kullanılmaktadır. Kule A ve B ve A ve C arasındaki yatay uzaklık her ikisi de 6,5 metre, B ve C kuleleri ara- sı uzaklık ise 63 m’dir. Kulelerin ön yüzleri alüminyum panel- ler ve alüminyum kompozit panellerle kaplanmıştı. Kule A için yalıtım malzemesi olarak EPS (Gen- leştirilmiş Polistiren Sert Köpük) kullanılmış olup kaplamalar ve yalıtım arasındaki oyuklar 170-600 mm arası değişmektedir. Kule B için ise XPS (Ekstrüde-preslenmiş- polistren) malzeme yalıtım olarak kullanılmış ve oyuk aralıkları 190 mm ile 600 mm arasında değişmektedir. Yangın incelemesi B kulesi için kulla- nılan XPS yalıtımmalzemesinin test edilen yanıcılığını B2 sınıfı ve Kule A için kullanılan EPS yalıtım malzemesinin test edilen yanıcılığını B1 sınıfı olarak göstermiştir. Kule A için, güney cep- hede doğrudan Kule B ve C’nin karşısında olan açıklıklar yan- gına dirençli pencerelerle korunmuştu ve kalan diğer pencere- ler 3-katlı sertleştirilmiş cam ile donatılmıştı. Yangın gece yarısı meydana geldi. Havai fişek gösterisinden kopan parçacıklar Zemin Binası D’nin çatısına düştü ve Kule B’ya yakın 11. katta bulunan dekorasyon amaçlı yapılan plas- tik çimleri tutuşturdu. Birkaç dakika sonra, yangın Kule B’nin dış duvarına sıçradı ve alüminyum kompozit malzemeden ya- pılmış panellerin arasına sızdı ve panellerin arkasında bulunan XPS yalıtım malzemesini tutuşturdu. Yalıtım malzemesi tutuş- tuktan sonra ortaya çıkan yüksek sıcaklık daha fazla alüminyum Şekil 2. (a) Çok katlı yüksek konut binası; (b) yanan binanın plan görünüşü Şekil 3. Wanxin kompleksi binaları TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 39 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 36-42, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==