Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

kompozit panelin düşmesine ve daha fazla yalıtımın ısı ve ok- sijenle temas etmesine neden oldu. Yangın yukarı yönde çok süratle yayıldı ve yaklaşık 20 dakika sonra güney tarafta Kule B’nin tepesine ulaştı ve Kule B’nin doğu ve batı taraflarına yayılmaya başladı. Yangın aynı zamanda kırı- lan pencerelerden iç kısımdaki odalara da sıçradı ancak burada Kule B’nin alt katlarındaki sprinkler ile bastırıldı. Ancak sprink- ler sistemi yanmakta olan geniş iç alanı kontrol edecek kapasi- tede değildi, zira kattan kata giderek daha çok sayıda oda alev almıştı. İç kısımlarda üst katlardaki odalardaki yangının daha fazla Kule B’da önemli derecede hasara neden olduğu görüldü. Yangının başlamasından yaklaşık 1 saat sonra, Kule A tutuştu. A ve B kuleleri arası mesafe sadece 6.5 metredir. Burada yangı- nın kalıntıları ve Kule B’den gelen yüksek ışınım akısının Kule A’daki tutuşmada rolü olduğuna inanılmaktadır. Yangın bundan sonra Kule A’nın güney ön yüzüne yayılmaya başladı, ancak it- faiye tarafından başarıyla kontrol edildi. Yangın Kule A’nın sa- dece doğu ve batıya bakan yüzünde kısmi olarak yayılabildi ve kuzey cephesinde herhangi bir yangın gözlemlenmedi. Kule C ise yangından herhangi bir şekilde etkilenmedi. 4. DIŞ DUVAR CEPHE KAPLAMALARI HAKKINDA GEÇİCİ YÖNETMELİKLER TVCC yangını ile beraber, Çin’de çok katlı yüksek binalarda kullanılan dış duvar kaplamalarının yangın emniyeti hakkında sorular artmaya başladı. Çok katlı yüksek binalarda kullanılan yanıcı yalıtım malzemelerinin daha dikkatlice ve kaygıyla yak- laşılarak kullanılması konusu ele alındı. Kasım 2009’da, TVCC yangınına hızlı bir tepki olarak, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Ba- yındırlık ve Kentsel-Kırsal Alanları Geliştirme Bakanlığı dış yalı- tım kaplamaları sisteminin ve dekoratif duvar malzemelerinin yangından korunması hakkında geçici yönetmelikler yayınladı. Geçici yönetmelikler çok katlı yüksek ve orta yükseklikteki binalarda cephe yalıtımında bina yüksekliklerine göre yanıcı- lık sınırları getirdi. Tablo 3’de bu geçici yönetmeliklerdeki şart- lar özetlenmektedir. Burada aynı zamanda kat arası boşlukların ve katların çevresindeki yatay yangın bariyerlerinin de yönet- meliklerde ne belirtilmişse bunlara uygun olması istenmektedir. Tabloda perde duvar sistemli dış duvarlarda yanıcı yalıtım malzemelerinin kullanılmasının şartlarının perde duvarlı olma- yan dış duvar sistemlerindekinden çok daha katı olduğu görül- mektedir. Bu çok makul bir durumdur, zira perde duvar siste- mindeki boşlukların yaptığı baca etkisi tesiri dikkate alınmış- tır. Bu boşluklar binadaki yangın ve dumanın yayılmasını hız- landıracak potansiyele sahiptir. Perde duvar şeklinde olmayan dış duvarlar için gerekli olan şartlar, konut tipi binalara göre, kamu binaları için daha katıdır. Bunun sebebi kamu binaların- da daha fazla kullanıcı olmasıdır. Yanabilme şartlarına ilave olarak yönetmelik aynı zamanda yalıtımın yüzeyde doğrudan yangınla temas etmesinin önlen- mesini de gerektirmekte ve uygun yangın bariyerleri kat ara- larına ilave edilmelidir. Yalıtım yüzeyinin üstündeki koruma tabakasının kalınlığı birinci katta 6 mm’den daha az olmaya- cak, ikinci kat ve üstünde ise 3 mm’den daha az olmayacaktır. Tablo 3. Harici duvar kaplamalarında yanabilir yalıtım malzemeleri kullanılması hakkında geçici yönetmelik Dış duvar tipi Kullanım şekli Yükseklik sınırları (H, metre) İzolasyon malzemelerinin yanıcılığı Açıklamalar Perde duvarı olmayan dış duvar Konut binası H≥ 100 m A 60 m ≤ H ≤ 100 m A1, B1 veya B2* *Eğer B2 kullanılıyorsa yatay yangın bariyeri her kata koyulmalıdır 24 m ≤ H ≤ 60 m A1, B1 veya B2* * Eğer B2 kullanılıyorsa yatay yangın bariyeri her kata koyulmalıdır H < 24 m A1, B1 veya B2* *Eğer B2 kullanılıyorsa yatay yangın bariyeri her kata koyulmalıdır Kamu binaları H ≥ 50 m A 24 m ≤ H ≤ 50 m A veya B1 *Eğer B1 kullanılıyorsa yatay yangın bariyeri her kata koyulmalıdır H < 24 m A1, B1 veya B2* * Eğer B2 kullanılıyorsa yatay yangın bariyeri her kata koyulmalıdır Perde duvarlı dış duvar tipi Tüm binalar H > 24 m A H ≥ 24 m A veya B1 *Eğer B1 kullanılıyorsa yatay yangın bariyeri her kata koyulmalıdır 40 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 36-42, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==