Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

sı gerekir (Şekil 2 ). Ancak, hava sirkülasyon boşluğu, her katta taş yününden oluşan bir yangın kesici bariyer ile kesilmelidir. Aksi halde bu boşluk baca gibi saniyeler içinde yangını en üst noktalara ka- dar taşıyacaktır. Bunların dışında, gerek cephe ısı yalıtımı, yangın kesici ba- riyer ve cephe elemanları için montaj ekipmanları, yanmayan malzemelerden seçilmesi gerekir. Dış cephe yalıtımında ve cephe kaplamasında kullanılan tüm malzemelerin, yanmazlık özelliği dışında, yangın halinde du- man ve damlama sınıfları da test edilmesi gereken çok önem- li değerlerdir. Grenfell Tower yangını sonrası, Leeds Üniversitesinden Prof. Tsavdaridis, İngiltere’de yüzlerce yüksek yapıdan alınan 191 dış cephe kaplama numunesinden 190’ının yapılan testleri ge- çemediğini, daha gerçekçi testlere ihtiyaç olduğunu söylüyor. Camden bölgesinde 5 binada bu cephe kaplaması kullanıldı- ğı için binalar boşaltılıyor. Ayrıca 8 bölgede 11 binanın da gü- venlik testlerini geçemediği ifade ediliyor. Grenfell Tower yangını, İngiltere ve Avustralya da dâhil olmak üzere birçok ülkede bina yangın güvenliği denetimlerine ağır- lık verilmesini sağladı. Avustralya Yangından Korunma Derne- ği başkanı, yüksekliği 25 metrenin altındaki binalarda, yağmur- lama ve alarm sistemlerinin bulunması gerekmediği için daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Almanya’da konut yapılarında yangın güvenliğini artırmak için düzenlemelerin getirildiği 1980’lerden bu yana, 22 metre- den yüksek yapılarda Reynobond PE gibi çekirdeği plastik dol- gulu kaplama kullanımı yasaklandı. ABD bina kodlarında, 15 m. üzerindeki binalarda, yangın ge- ciktirici çekirdeğe sahip metal kompozit panellerin kullanımı- nı da kısıtlamaktadır. Türkiye’de yüksek yapılarda PE dolgulu çekirdeğe sahip me- tal kompozit panellerin kullanımı yasaklandığı için, son 2 yıl- dır, A2 yangın sınıfında çekirdeğe sahip metal kompozit panel- ler kullanılmaktadır. Önceki yıllarda yapılan yüksek yapıların dış cephe uygulamaları, gerek kompozit panel olarak, gerekse dış cephede katlar arası yangın bariyeri uygulaması açısından dikkatle takip edilmelidir. Dünyadaki yüksek yapıların dağılımı haritasında (Şekil 3) gö- rüldüğü gibi, İstanbul’un Avrupa’da en çok yüksek yapıya sahip şehir olması, bu konunun önemini arttırmaktadır. İngiltere, yangın eğitimi konusunda çok donanımlı olup, yan- gın kolejini, eğitim alanını, dünyanın her köşesinden gelen ekip- lere verilen eğitimi görme fırsatımız olmuştu. Ayrıca malzeme test merkezlerinde incelemelerde bulunarak titiz çalışmaları- nı gözlemlemiştik. KAYNAKLAR [1] The Guardian web sayfası, BBC web sayfası, [2] Reuters, The Economist, Chemistry World. [3] K. Işıkel Yalıtım Notları. Şekil 2. Dış Kaplamanın Baca Etkisi Şekil 3. Dünyadaki Yüksek Yapıların Dağılımı TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 45 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 44-45, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==