Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

46 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 manında yapıldığında ve elektrikle çalışmaya yetkili çalışanlar elektrikle çalışma talimatlarına uyduğu sürece elektriğin öldür- me veya zarar verme ihtimali çok azdır. Tehlikeyi, yaşanılan istenmeyen olayın nedeni olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır. 1.2 Risk Nedir? Risk, çoğu zaman tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile etkile- rinin büyüklüğünün birleşimi olarak ifade edilmektedir. Başka bir ifade ile zarar ya da kaybın ölçüsüdür. Risk, şiddet (büyüklük, etki) ve olasılık (frekans) kullanılarak sayısal olarak ifade edilir. Bir tehlikenin etkisi ne kadar büyük, olma olasılığı ne kadar yüksekse, risk de o kadar yüksek olur. Risk, TS ISO 31000 Risk Yönetimi standardına baktığımız za- man ise risk hedefler üzerinde belirsizliğin etkisi olarak tanım- lanmaktadır. Hedef dediğimiz noktada basitçe şirketimizin bu- günden yarına varmak istediği noktayı ele almamız yanlış ol- RİSK YÖNETİMİ, YANGIN ÖNLEMLERİ VE SİGORTA 1 1. GİRİŞ Sigorta, yangın önlemleri ve risk yönetimi konularını ele al- maya başlamadan önce bu kelimelerin ve ilgili kavramların bizlere neler ifade etmesi gerektiğini ortak dil birliği için anla- mak gereklidir. Bu sebeple, çalışmanın akışı, tanımlar ve bah- se konu olan kavramların gerektirdiği diğer ilgili konu başlıkla- rı üzerine oluşturulmuştur. 1.1 Tehlike Nedir? Hastalık, yaralanma ya da maddi hasara neden olabilecek herhangi bir etken (kimyasallar, elektrik, yüksekte çalışma, vb.) tehlike olarak tanımlanmaktadır. Elektrik öldürebilecek bir teh- likedir. Fakat gerekli yalıtım şartları sağlandığında, topraklama ve kaçak akım röleleri başta olmak üzere gerekli sistemler ku- rulduğunda, gerekli kontrol ve bakımlar doğru şekilde ve za- ÖZET Doğru yapılandırılmış sigorta programları, yangın sonrası yaşanılan maddi hasarları ve iş durması kayıplarını bir ölçüde karşılasa da, sigortanın şirketlerin yaşadığı itibar ve pazar payı kayıplarına herhangi bir etkisi olamamaktadır. Doğal afetlerin sayısında ve etkisinde yaşanılan artış ve yurt dışı sigorta şirketlerinin ödemek zorunda kaldığı yüksek hasar bedelle- ri, sigorta piyasasının sigortalama konusunda daha seçici olmasına neden olmuştur. Ülkemizde özellikle lojistik ve kimya sektöründe son yıllarda yaşanılan ve tamamen kayıplarla sonuçlanan yangın hasarları, ülkemizde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin de risk algısını değiştirmiştir. Riskinin farkında olup yöneten şirketler ile yönetmeyen şirketlerin sigorta yapıları ve ödedikleri primler fark- lılaşmaktadır. Riski doğru yönetmek için sistemler kurmak ve riski sigortaya transfer etmek ciddi yatırımlar gerektirirken, yaşanılan hasarları incelediğimizde şirketlerin çoğu zaman doğru sistemlere yatırım yapamadıklarını görmekteyiz. Duvarları ve çatısı taş yünü sandviç panel olup tamamıyla sprinklerle korunmakta olan bir binanın kullanılamaz hale gelmiş olması, yangın sistemlerinin doğru tasarlanıp uygulanmasının dolayısıyla bu konudaki piyasa kontrolünün önemini bir kez daha göstermektedir. Bu çalışma ile riskin sigortaya transferi ile yangın riskinin doğru yönetilmesi hususunun öneminin vurgulanması amaçlanmakta- dır. Yangın riskinin doğru tanımlanmış olması, tespit edilmiş risklere karşı tasarlanmış, uygulanmış ve bakımları düzenli olarak ya- pılmış yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri, doğru sigorta yapısı ile birleştirildiğinde şirketler için doğru risk yönetim ya- pısını da beraberinde getirecektir. Anahtar Kelimeler: Yangın, Sigorta, Risk Yönetimi. Özlem Emgen 2 1 2013 yılı TÜYAK sempozyumu için hazırlanan yazı güncellenmiştir. 2 Yönetici Ortak, Riskonet Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 46-55, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==