Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

nıyor. Buna tamamen karşıyım, bu fişli hale getirilmeli. Ortaya çıkan tesisat, montajda çalışan işçilerin kalitesiyle doğru orantılıdır. Lamba yanıyorsa ya da bir şey prize takılıp çalıştırılıyorsa sorunun olmadığı düşünülüyor. Ancak çoğu zaman kablolar iyice sıkılmadığı için zaman içinde bazı problemler ya- • Çamaşır veya bulaşık makinesini çalıştırıp evden gitmek Evsel elektrik kullanımlarında da dikkat etmemiz gereken şeyler var. Priz yerinden çıktıysa mutlaka değiş- tirilmeli, o prize bir şey takılmamalı. Evde değilseniz elektronik aletlerin hiçbiri çalışır durumda olmamalı. Ça- ye başladıysa yangın çıkar. Bir yangın kaynağı da budur. • İçinde su kalan pet şişeler Yaz sıcaklarında bilmeden yaptığımız bir yanlış daha var. Sıcaklarda malum hepimizin elinde bir pet şişe var ve su içerek geziniyoruz. İçindeki suyu mutlaka bitirin, tabiata atmayın. Su az bir miktar kaldı ve tabiata attınız diyelim. Şişenin içinde kalan o çok az miktardaki suyu, güneş ışını uy- gun açıda yakalarsa, o çöp kutusunu tutuşturur. Bu yapılan hata, ormanda yapıldıysa, orman tutuşur. Su tamamen bitmişse herhangi bir tehlike arz etmez. Ancak içerisinde bir yudum bile olsa yangın kaynağıdır. Şişenin ağzı açıksa buharlaşma hızıyla belki tutuşmayabilir. Ancak kapalıysa buharlaşma olmaz, su güneş ışınlarına maruz kaldığında mercek etkisi görür, yangının çıkması kaçınılmazdır. Son Söz “Bize bir şey olmaz” diyene er ya da geç “bir şey” oluyor. Ama tedbirli insanlar kolay kolay kötü bir olay yaşa- mıyor. Küçük bir tedbirsizlik ve ihmalin faturası ne yazık ki çok büyük oluyor. Doğan Kara kimdir? Doğan Kara, 1957 yılında Yu- nanistan İskeçe’de dünyaya geldi. İzmit Kurtuluş İlkokulu, Mimarsinan Ortaokulu, İzmit Sanat Okulu Maki- ne Teknisyenliği bölümünü bitiren Kara, Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mü- hendislik Fakültesinden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. 1978 yılından bu yana Kocaeli Beledi- yesinin İmar, Gelir, Makine Bakım Onarım, Ulaşım, Ruhsat birimlerinde görev yapan Kara, 2008 yılından itibaren İtfaiye Daire Başkanlığı gö- revini sürdürüyor. Evli, 4 kız çocuğu ve 4 torunu var. “Başarımızın arkasında gönüllülerimizin bize verdiği destek yatıyor. Türkiye’de gönüllü itfaiyecilik desteklenmeli. “ şanabiliyor. Elektrik yüzeyden transfer olur, orada noktasal bir temas söz ko- nusu. Yani o bağlantı yerinin çapı ile içine giren kablonun çapı arasında çok büyük bir orantısızlık var. Dolayısıyla elektrik transferi bir çizgi üzerinden oluyor. Kablo sadece sırtıyla, bir çizgi halinde bağlantı yerine değiyor. Hal- buki elektriğin sıhhatli olarak transfer edilmesi için bütün yüzeyinden transfer edilmesi lazım. Ama jaklı sistem olursa, bu bütün yüzeyleriyle temas eder ve hiçbir ısınmaya fırsat vermeden elekt- rik transfer olur. Ayrıca bilindiği gibi prizlerimiz hep büyük delikli ama telefon şarj cihazla- rımız ince, basit elektronik aletlerimiz hep ince. Şarj için prize takıldığında ince bir uç temas ediyor ve elektrik bir tek noktadan transfer ediliyor. Çektiği amper ne kadar düşük olursa olsun mutlaka orada bir şerare oluşturabi- liyor. Şerare aslında elektriğin metali yakmasıdır. Yanan metal elektriği ge- çirmekte daha da dirençli hale geliyor. Bir müddet sonra elektrikli ısıtıcı gibi çalışmaya başlıyor. Bir su ısıtıcısı, uy- gun prizde kullanıldığında hiçbir tehlike arz etmez, ama telefon şarj cihazı çok düşük amper olmasına rağmen geniş delikli bir prizin içerisinde tek noktadan değdiği için yangın çıkartabiliyor. Buna dair örnekleri gördük. Jaklı sistem olsa hiçbir tehlike olmaz. maşır veya bulaşık makinesini çalıştı- rıp evden asla çıkmamalısınız. Prizde kalabilir, ancak çalışır vaziyette asla bırakılmamalı. Örneğin çamaşır makinenizi çalışır vaziyette bırakıp evden çıktınız. Suların kesildiğini, o anda çamaşır makinenizin ventili açtığını ve su almaya çalıştığını varsayalım. O ventiller plastiktir, elekt- rik bobiniyle musluk açılıyor ve çamaşır makinesinin içinde su seviyesi yükse- lince musluğu kapatıyor. Ventil açık ve bobinde elektrik var, makine suyun gelmesini bekliyor ki elektriği kessin. Sular kesik olduğu için su gelmeyince, o plastik ventil ısının artmasıyla eriyor ve yangına sebep oluyor. Makinelerin 5 yılda bir değişmesi lazım. • Mutfak aspiratörleri Bir örnek daha vermek isterim, mut- faklarımızdaki aspiratörlerin filtreleri- nin bakımının ve temizliğinin mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü havadaki yağ zerreleri, aspiratörün motorunun içine zerrecikler halinde nüfuz ediyor. Yemek yağı bir süre sonra sakızlaşır, evsafını kaybeder ve yapıştırıcı görevi görmeye başlar. Eğer aspiratördeki motorun rejimi, misal 2 bin devire göre ayarlandıysa ve sizin motorunuz artık yataklardaki yağın sıkışmasından ve yağın sakızlaşmasından dolayı 2 bin devir değil de 500-600 devir dönme- TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 69 SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==