Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

I SKAV, 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde Eğitimci Atölye Çalışması programını gerçekleştirdi. “Yenilikçi Eğitim” baş- lığıyla düzenlenen 13. Eğitimci Atölye Çalışması’na Türkiye’nin farklı illerin- den 39 eğitmen katıldı. Programın açı- lışı, 11 Eylül’de Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) İstanbul Levent’te yer alan binasında başladı. ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu progra- mın açılışında yaptığı konuşmada ik- limlendirme sektörünün genel duru- mu hakkında bilgi verdi. Katılımcılara programın tarihçesinden ve akışından bahseden Eroğlu; havalandırmanın in- san sağlığı için önemini vurguladı. IS- KAV’ın bu alanda kamuoyunda bilinç- lendirme yaratmaya yönelik çalıştığını ifade eden ve iklimlendirme sektörü- nün tarihçesine değinen Eroğlu; dün- den bugüne Türkiye’de ve dünyada sektörün hızla geliştiğine dikkat çekti. Konuşmasında “Teknolojide Sürdürü- lebilirlik” kavramına da değinen Eroğ- lu, “Bu kavram, sadece yeni teknolo- jiler kullanmak değildir. Yeni yollar ile problemleri çözmek, inovatif dene- yimler yaratmak ve iş performansını artırmak da bu kavramın içinde yer alır. Bu açıdan baktığımızda eğitimci- lerimiz, iklimlendirme sektörünün ge- lişiminde önemli bir role sahiptir” dedi. Katılımcılar programın açılışından son- ra Daikin Fuha İstanbul’u ziyaret ettiler. Daikin yetkilileri tarafından ağırlanan eğitimciler, iklimlendirme sistemlerin- deki son teknolojik gelişmeler hakkın- da bilgilendirildi. Eğitimci Atölye Çalış- masının ikinci günü yine TOBB Levent Binasında; Makine Mühendisi Nurettin Özceviz tarafından verilen “Havalan- dırma Eğitimleri” ile devam etti. Eğit- menlerin uygulama alanlarına yönelik bilgiler aldıkları oturumdan sonra ise Makro Test Genel Müdürü Işık Yüce- soy tarafından “Test, Ayar, Dengeleme ve Prosedürleri” eğitimi gerçekleştiril- di. Oturumun pratiğe yönelik uygula- ma kısmı ISKAV TAD Uygulamalı Sınav ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştiril- di. Programın üçüncü gününün sabahı Alarko Carrier fabrikasını ziyaret eden katılımcılar, kombi alanındaki son ge- lişmeler ve ürünler hakkında bilgilen- dirildi. Öğleden sonra ise Wilo Türkiye fabrika ziyareti gerçekleştirildi. Pompa teknolojisindeki son gelişmelerin akta- rıldığı ziyaretten sonra Gelik Levent’te gala yemeği düzenlendi. Gala yeme- ğinde katılımcılar; programın kendile- ri için çok faydalı olduğunu, farklı böl- gelerde de tekrarlanmasını ve fabrika ziyaretlerinin artırılmasını ifade etti. Programın son günü ise akademis- yen Nuriye Akkul tarafından “Mesleki Eğitimde Öğretim Teknikleri” konusu anlatıldı. İnteraktif şekilde geçen otu- rumdan sonra katılımcılara katılım bel- geleri verildi. ISKAV, Eğitimci Atölye Çalışması Programını Düzenledi 10 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==