Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

T ürkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Ko- runma Derneği 9-10 Kasım 2017 tarihlerinde, Grand Cevahir Otel Con- vention Center’da Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi düzenliyor. Sempozyum öncesi, sem- pozyumun içeriği ile ilgili bilgi veren İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkiye Yangından Korunma Vakfı Ku- rucu Başkanı ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, halkı ve yetki- lileri deprem sonrası yangınlarla ilgili uyarıyor. Yüksek binalardaki yangın ris- kine de dikkat çeken Kılıç, muhtemel İstanbul depremi sonrası çıkacak yan- gın sayısını 3 bin olarak işaret ederken, yüksek katlı binaların yüzde 80’inde yeterli yangın güvenliği bulunmadığı- nı savunuyor. Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, basit önlemlerle engellenebilecek yangın felaketinin yaratabileceği etki ile il- gili bilgi verdi. Deprem sonrası oluşa- cak yangın sayısının ve bu yangınların vereceği zararların o anda, o ortamda bulunan açık ocak, açık ateş sayısına bağlı olarak değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Kılıç; “En büyük korkumuz bekle- nen İstanbul depreminin kış ayların- da gerçekleşmesi” dedi. Prof. Dr. Kılıç sözlerine şöyle devam etti; “Deprem olduğu sırada açık ocak sayısı fazlaysa, deprem sonrası yangınların görülme oranı büyük ölçüde artıyor. Özellikle yemek zamanı olan sabah ve akşam saatlerinde yaşanan depremler bu an- lamda büyük risk yaratıyor. Muhtemel İstanbul depremi sobaların, kombilerin yandığı, ocakların açık olduğu bir za- manda olursa çok sayıda yangına da sebep olacaktır. İstanbul’da kış ayla- rında, akşam saatlerinde bir depremin olduğunu varsayarsak, deprem sonrası meydana gelecek yangın sayısını yak- laşık 3.000 adet olarak öngörebiliriz” diye konuştu. Deprem sonrası yangınların en büyük nedeni gaz kaçakları Deprem sonrası, ayakta kalan bina- ların tesisatlarında kırılma, kopma tar- zı hasarların meydana gelebileceğini belirten Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, aynı ortamda açık ateş bulunmasının yangına neden olacağını söylüyor. Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç “Deprem sonrası yaşanan patlamaların en büyük nede- ni gaz. Genellikle doğalgaz kullanılan yerlerde, deprem sonrası boruların kı- rılmasıyla ortaya çıkan gaz, ortamdaki açık ateşle veya kıvılcımla karşılaşınca patlamalar meydana geliyor. Deprem esnasında, her ne kadar doğalgaz akı- şı ana vanadan kapansa da, doğalgaz borularının içerisinde kalan gazlar risk oluşturuyor. Deprem durumunda boru- nun içerisinde kalan gazın tahliye edil- mesini sağlayan, alev görmeyince gazı direkt olarak kesen sistemlerin kurul- ması gerekli” dedi. Türkiye’deki binaların yüzde 95’inde deprem sonrası yangın güvenliği açısından uygun değil Türkiye’deki yüksek binaların yüzde 95’inin depremde yangın güvenliği açısından uygun olmadığını söyleyen Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç “Binaların yüzde 95’i deprem sonrasında oluşa- bilecek yangınlara karşı güvenliği ol- mayan binalar. Uygun olan yüzde 5’lik kısım da son dönemde yapılmış binalar arasından çıkar. Binaların ve tesisatla- rın eski, binaların sık, insanların fazla, yolların dar, yanıcı maddelerin fazla Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç: “Türkiye’deki binaların yüzde 95’i deprem sonrası yangınlara karşı güvenli değil” 26 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==