Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

Termoplastikler; moleküllerinin bir arada ikinci zayıf bağlarla bir arada tutulduğu bir polimerdir ve ısıya maruz tutulduğunda yumuşar ve soğuduğunda tekrar orijinal durumuna geri döner. Termoplastikler ısı ile yumuşatıldığında, çekme, kalıba dökme veya presleme ile şekil verilebilir. Polimer gibi, bu süreç molekü- ler yapıda bir değişiklikmeydana getirmeden çok defa tekrarlana- bilir. Termoplastikler şimdiye kadar endüstri tarafından üretilen en yaygın plastik tipleridir. Düşük yoğunluklu polietilen (yumu- PLASTİKLERİN YANGIN GÜVENLİĞİ 1. GİRİŞ Plastikler; hiçbir malzemenin olmadığı kadar fazla hayatımıza girdiğinden, pratikteki kullanımlarında yanıcılık özellikleri bü- yük önem taşımaktadır. Günümüzde plastik üretimi en büyük endüstrilerden biri olup mobil telefonlarından otomobil tam- ponlarına, şırıngalara kadar plastik malzeme kullanılmaktadır. Plastik malzemeler; farklı ihtiyaçları karşılamak için sert veya esnek, ağır veya hafif, katı veya sıvı formunda üretilebilmek- te ve binanın farklı elemanlarıyla bir arada yer almaktadır[1]. Plastikler; ham polimer, doldurucu, plastik yapıcı ve kat- kı maddelerinden meydana gelir. Reçine malzemenin birbiri- ne tutunmasını sağlar. Doldurucular reçinenin belli özellikleri- ni iyileştirirler. Katkı maddeleri özel olarak belli bir özelliği ge- liştirir ve küçük oranlarla malzemeye dâhil edilir. Genel olarak bu katkılar: sertleştiriciler, katalizörler, fenol veya amin içeren kararlı hale getiren maddeler, şişme araçları, yağlar, boyalar, mantar türevleri, bakteriler ve solventlerdir. Yaklaşık olarak 45 çeşit temel plastik ailesi vardır ve bu ai- lelerin çok sayıda alt bölümleri ve ayırt edici özellikleri bulun- maktadır. Ancak tüm plastikler bir veya iki grupta sınıflandırıla- bilir- termosetler (ısınınca sertleşen) veya termoplastikler (ısı- nınca yumuşayan)[2]. Termosetler; ısındıkları zaman moleküler yapılarında bir de- ğişime giden plastikler olup ısıtıldıkları takdirde dönüşü olma- yan bir şekilde katılaşan veya sertleşen bir polimerdir. Yaygın olarak kullanılan termosetler içinde polyester, silikon, poliüre- tan epoksi ve alkidler sayılabilir[4]. ÖZET Modern dünya; plastik olmadan hayal edilmez. Plastikler herkesin yaşam biçiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Hafif ve koroz- yona karşı dirençli, farklı renk oluşturulabilen, şeffaf olarak kullanılabilen ve işleme kolaylığı olduğundan, günümüzde tasarımcılar ve mühendisler tarafından tercih edilmektedir. Bu özelliklerinin yanında istenmeyen özelliği ise kolay yanıcılığıdır. Özel ihtiyaçlara ce- vap verecek şekilde, katkı maddeleriyle yangın direnci artırılırken, depolama ve söndürme sistemleri konusunda da yeni çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada; plastikler hakkında bilgi verildikten sonra, plastiklerin yanma özellikleri, yangından korunma sistem- leri, söndürme sistemleri açıklanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Plastikler, plastik yangın koruması, plastik yangınlarının söndürülmesi Abdurrahman Kılıç 1 1 Prof. Dr. İ.T.Ü. Makina Fakültesi Şekil 1. Plastik Sınıfları ve Çalışma Sıcaklıkları [3] 38 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 3, s 38-43, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==