Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

bileceğinden emin olunsa bile itfaiyeye haber verilmelidir[6]. Yangına müdahale edecek personel işletme tarafından ilk müdahalede bulunabilecek dinamik kişilerden seçilmelidir. Personelin teorik eğitiminde, yangın çeşitleri, yangın sebepleri, söndürme malzemeleri, söndürme yöntemleri (sulu, köpüklü, kuru tozlu, gazlı vs), sabit söndürme sistemleri (hortum boru sistemi, yağmurlama sistemi, gazlı sistemler vs), yangın yerin- deki tehlikeler (zehirli gaz, çökme, elektrik, patlama vs) üze- rinde durulmalıdır. Pratik eğitimlerde; söndürme tüpü kulla- nımı, hortum serme, tutma ve toplama şekilleri, su temini, kö- pük kullanımı, teneffüs cihazı kullanımı ve yangına müdahale şekli öğretilmeli ve uygulaması yaptırılmalıdır. Tatbikatlarda personel arasındaki iş bölümü, müdahale hazırlıkları, malze- me kullanımı konularında çalışma yapılmalıdır. 6. SONUÇ Plastikler; yangın durumunda hızlı yanar, erir ve yanıcı sıvı- lar gibi davranış göstererek yanar fazla duman üretir, zehirli gaz çıkartır ve yüksek sıcaklık oluşturur. Söndürmek için çok fazla su ve yüksek yoğunlukta püskürtme yapan yağmurlama başlıkları gerektirir. Hammadde veya mamul olarak depolan- mış plastiklerin söndürme sistemi kimyasal bileşiklerine, fizik- sel formlarına ve depolama düzeneklerine göre belirlenir. De- polanma yüksekliği genel olarak 6 metreyi geçmemelidir. Plas- tiklerin depolanması bodrum katı olmayan tek katlı binalar tek katlı depolar tercih edilmelidir. Belli şartlar altında yanabilen ve tutuşabilen plastik yangın- larını kontrol etmede su kullanılabilir. Ancak, köpük çok daha etkilidir ve Sulu Film Yapıcı Köpük (AFFF) kullanılabilir. Plastik yangınlarına köpüklü su atmak için püskürmeli başlıkları kul- lanılır. Yağmurlama ıslak borulu, kuru borulu veya ön tepkime- li veya soğutulmuş alan sistemleri olabilir. ESFR, büyük dam- lalı veya ekstra büyük orifisli gibi yağmurlama sistemlerinden biri öncelikle dikkate alınmalıdır. KAYNAKLAR [1] Chemical Risk in Plastic and Rubber Industry, Prevor Anticipate and Save, Toxicology Laboratory and Chemical Risk Management, www.prevor.com/en/chemical-risk-in- plastic-and-rubber-industry, [2] An Underwriting Guide to Plastic Manufacturing, Manufacturers and Dealers Committee, IMUA Inland Marine Underwriters Association. [3] Engineering Plastics, The Manuel, Ensinger, www.ensinger-online.com [4] Vogel C. A. Mueller, D. Lehmann, F. Taeger; “Characterization of the Burning Behavior of Plastics by a New Method”, Open Journal of Polymer Chemistry, 2, 86-90, 2012. [5] Plastik Endüstrisinde Soğutma Sistemleri ve Uygulamaları, FRİTERM A.Ş. Teknik Yayını No: 001, İstanbul, 2017. [6] Malzeme Geri Kazanım ve Plastik Yeniden İşleme Tesislerinde Yangın Emniyeti Kılavuzu, Kanada Plastik Sanayi Birliğinin Plastik Sanayi Konseyi (EPIC), Ontario, Ağustos 2006. [7] Fire Protection for Flammable Liquid, Fire Protection for Plastics, RYAN Fireprotection Inc., http://www.ryanfp.com/ fire-protection-for-flammable-liquids. [8] Lehmann, K.; Improved Fire Protection, Designing With Polymers, s.6, 3, 2012. [9] Ohlemiller, T.J., J.R. Shields; Aspects of the Fire Behavior of Thermoplastic Materials, NIST Technical Note 1493, January 2008. [10] NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, National Fire Protection Association, 2016. [11] Linder, K. ve Diğ.; Protection of Rack Stored Exposed Expanded Group A Plastics With ESFR Sprinklers and Vertical Barriers, Final Report, The Fire Protection Research Foundation, Project 4786574396, NC1838, November 11, 2014. [12] Plastics and Fire Safety in Building & Construction, Association of Plastics Manufacturers, Plastics Europe AISBL, Brussels. [13] Lyon, Richard E. and Marc L. Janssens “Polymer Flammability”, DOT/FAA/AR-05/14, U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration Final Report, May 2005. TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 43 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 3, s 38-43, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==