Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

yükseklikte olabilir. Yangının binanın dışında meydana gelme- si durumunda itfaiye ekibinin yangına yaklaşması zor olacağı için yangınla mücadele zor olmaktadır. Mevcut sıradan yangına mücadele araçları sınırlamalara sahiptir. Şu anda Çin’de kulla- nılan yangınla mücadele araçlarının maksimum yüksekliği 101 metredir ve bunlar da ülkede sadece bir kaç tanedir ve bu se- beple bu tür binalarda sıkışıp kalan personel kendi imkanları ile tahliye edilmek zorunda kalmaktadır[2]. Günümüzde yüksek binalarda yangından korunma, güvenlik ve güvenli tahliye konularına daha fazla önem verilmeye baş- lanmıştır. Yüksek binalarda tahliye, yüksek binalarda güven- li tahliye performansının iyileştirilmesi ve yüksek binalardaki yangınlardan kaynaklanan ölüm oranlarının azaltılması ile il- gili akademik çalışmalar gerçek hayattaki uygulamalar açısın- dan büyük önem taşımaktadır[3]. 2. YÜKSEK BİNA YAPISAL YANGINININ TARİFİ Şangay’daki binanın yangın güvenlik lisansı anlamında hiç bir ihlali yoktur. Binanın güney batı köşesindeki konkav gale- ride yapılan kaynak çalışmaları sırasında eriyen metal alt taraf- taki poliüretan köpük parçaları, atıkları, naylon ve bambu lev- haları tutuşturmuştur. Hemen tutuşan poliüretan parçalar ve atıklar hızlı şekilde duvardaki poliüretan yalıtım malzemesini de tutuşturmuş ve yangının hızla yukarı doğru yayılmasına yol açmıştır. Duvar yüzeyindeki poliüretan yalıtım malzemesinin tutuşmasının ardından yangın hızla yayılmaya devam etmiş- tir. Bina tahliye kanalları sınırlıdır ve bina kullanıcıları ağırlıklı olarak yaşlı emekli öğretmenlerden oluşmaktadır. Buna ilave 1. GİRİŞ Toplumdaki hızlı ekonomik gelişmenin sonucu olarak şehir- leşme de ivme kazanmıştır. Şehir alanları azalmakta ve bu se- beple pek çok özelliğe sahip olan ve daha az hacimsel orana sahip olan yüksek binalar şehirlerde hızla çoğalmaya başlamış- tır. Bugüne kadar elde edilen istatistiklere göre 2010 yılı itibari ile Çin’deki yüksek binaların - 24 metreden uzun olanlar – da- ğılımı şu şekildedir: Şangay’da 9816, Guanzhou’da 7502, Shen- zhen’de 5725 ve Beijing’de 5591 ve bunlar sırasıyla dünyadaki 3., 5., 7., 10. ve 11. en yüksek binalardır. Yüksek binalar ve sü- per yüksek binalar çalışma ve yaşam anlamında bizlere geniş ve pratik alanlar sağlamış olup diğer yandan yangın güvenliği anlamında bazı tehlikeler arz etmektedir[1]. Yüksek binalarda yangın yayılma hızı, eğer yangına dirençli bölümlendirme iyi yapılmamış ise, merdiven boşlukları, asan- sör boşlukları, boru ve kanal sistemleri, dikey elektrik sistemi boşlukları gibi farklı unsurlara bağlı olarak tıpkı bina boyunca yukarı uzanan bir bacadan yayılma gibi artış gösterecektir. Yük- sek binalarda tahliye zor bir süreçtir ve yangın sırasında normal asansörler kullanılmaz ve merdivenler insanların dikey tahliye- si için kullanılabilecek tek yoldur. Yüksek binalarda dikey tah- liye mesafesinin fazla olması sebebiyle tahliye süresi de daha uzun olmaktadır ve eğer çok fazla personel varsa tahliye süresi de uzun olmaktadır. Yüksek binalarda yangınla mücadele de zor olmaktadır. Yüksek binalar metrelerce ve hatta yüzlerce metre ÖZET Bu makalede ilk olarak Çin’de yüksek binaların ortaya çıkış süreci anlatılmakta, ardından yüksek binalara yönelik bir yangın risk analizi sunulmakta ve Şangay’da meydana gelmiş olan bir yüksek bina yapısal yangını analiz edilmektedir. Şangay’daki yüksek bi- nanın planı temelinde, bu makalede aynı plana sahip bir yüksek bina seçilmiş ve CFAST ve Building EXODUS (V40.6) kullanılarak ha- reket ve tahliye parametreleri incelenmiştir. Bu simülasyonun amacı bir yüksek bina formunun avantajlarını ve zayıflıklarını incele- mektir. Anahtar Kelimeler: Yüksek bina, yangın, tahliye, simülasyon YÜKSEK BİNALARDAYANGIN VE TAHLİYE SİMÜLASYONU Xing Zhixiang 1 , Tang Yong 2 1,2 Institute of Environmental & Safety Engineering, Changzhou University, Changzhou 213164, Jiangsu, China TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 3, s 44-47, 2017 44 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==