Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

olarak yangın merdiveni binanın tepesine ulaşmamaktadır ve merdiven ve yüksek basınçlı hortum binanın sadece üçte ikisi- ne ulaşabilmektedir. Yangın çok büyük olduğu için helikopter de binaya yaklaşamamıştır ve bu da tahliye sürecini yavaşlat- mıştır. Sonuç olarak yangında 58 kişi hayatını kaybetmiş ve 17 kişi ağır şekilde yaralanmıştır. 3. YANGIN VE TAHLİYE SİMÜLASYONU Şangay’da yüksek bir rezidansta meydana gelen bir başka yangın yüksek binalarda yangından korunmanın önemini bize bir kez daha hatırlatmıştır. Yangının yayılma süreci oldukça kar- maşık bir süreç olduğu için, ve yangının dışarıdan içeri yayılma karakteristikleri, yangından korunma tasarımı anlamındaki yerel mevzuat, iç alanlardaki yangınlara yönelik tahliye simülasyon yazılımlarının gelişimi sebebi ile bu yangın türü ilk yerel vaka olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple mevcut baca gazı simül- yasyon yazılımının ve personel tahliye simülasyon yazılımının kullanılması buradaki yangın ve personel tahliye durumlarını gerçekçi şekilde canlandıramamaktadır. Binanın yerleşim pla- nı 5-28 düzenindedir ve kuzey kanadında iki tahliye merdiveni vardır. Batı kanadındaki merdiven boşluğu bir yangın odasına sahiptir, doğudaki merdiven boşluğu önceden ortak alan olan odanın doğu tarafındadır. Doğu tarafında üç daire ve batı tara- fında üç daire vardır. Bu makalede verilmiş olan bilgi temelin- de modellenmiş olan 5-28 düzeni bazında, baca gazı simülas- yon yazılımı CFAST ve personel tahliye yazılımı Building EXO- DUS (V4.06) kullanılarak şehirde bulunan ve benzer konstrük- siyona sahip bir 28 katlı bina seçilmiş ve nicel ve nitel bir de- ğerlendirme yapılmış ve koridor ve merdiven boşluklarına sa- hip yüksek bir binanın bina tahliyesi anlamındaki avantaj ve dezavantajları belirlenmiştir[4]. 3.1 CFAST ile Yangın Simülasyonu Yangın meydana geldikten sonra, duman yayılma güzergahı ve personel tahliye güzergahı temel olarak sabittir ve yangın se- çilmiş olan binanın koridor doğu, batı ve güney kanatlarında ve yangın merdivenlerinin doğu ve batı olmak üzere her iki yanın- da meydana gelmiştir ve duman kolaylıkla binanın içerisine ya- yılmıştır. Bu sebeple, baca gazı simülasyonu CFAST’da korido- run doğu, batı ve güney kanadı ve yangın merdivenlerinin batı kanadı ve doğu kanadı alınmıştır. Bu binada her bir süitte iki ayrı apartman dairesi vardır ve her bir dairede bir yatak odası, mutfak, oturma odası bulunmaktadır ve duman burada yavaş bir yayılım sergilemektedir. Her bir apartman dairesi ayrı bölüm- lere sahiptir. CFAST bölümleme etkileri Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu makalenin amacı bu mimari form içerisinde üç farklı yan- gın simülasyonunun duman akışını ve bunun tahliye üzerindeki etkisini incelemektir. (a) yangından etkilenen diğer odalardan bağımsız olarak yangın başlangıç noktasının kuzey kanadında, doğu yönünde ayrı bir binada yangın, (b) aynı oda içerisinde her şeyin yandığı durum (yangının hızlı yayılmasına benzer şe- kilde), binada otomatik yağmurlama sistemi olmadığı varsayımı ile, (c) bütün odanın yandığı durum (yangının hızlı yayılmasına benzer şekilde), binanın otomatik yağmurlama sistemine sahip olduğu varsayımı ile. Çalışmanın sonuçları aşağıda verilmiştir. Şekil 2-4 her iki taraftaki yangın merdivenindeki bu üç farklı yangın durumunu, yangın (a), yangın (b) ve yangın (c) göster- mektedir ve duman katmanı yüksekliği zaman içerisinde değiş- mektedir. Yapılan çalışmalarda üç durum analiz edilmiştir: (a) yangın duman katmanının aşağı çökme hızı en düşük (b) yangın duman katmanının aşağı çökme hızı orta seviyede ve (c) yan- gın duman katmanının aşağı çökme hızı en hızlı. TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 3, s 44-47, 2017 Şekil 1 . CFAST modelinde kullanılan binanın bölümlendirilmiş alanları Şekil 3. Batı merdiven boşluğu duman yüksekliği ve zaman Şekil 2. Doğu oda duman yüksekliği ve zaman TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 45

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==