Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

Yangın ortaya çıktığı zaman, CO içeriğinin doğrudan etkisi as- feksi yani boğulmadır ve Şekil 5 merdiven boşluğundaki COmik- tarını ve akışını göstermektedir. Şekil 5’de merdiven boşluğu- nun iki tarafındaki CO içeriği eğrilerinin zaman içerisinde çakış- tığını görmekteyiz ve belirli bir seviyeye kadar CO dengeli iler- lemektedir. Merdiven boşluğu çevresindeki CO içeriğinde artış görülmekte olup belirli bir süre sonra dengelenmektedir. Buna ilave olarak bu tahliye kanalı dumanı iletir nitelikte değildir ve bu sebeple kısa süre içerisinde burada yüksek miktarda duman birikmektedir. Tahliye güzergahlarının bu kanal içerisinden geç- mesi gereklidir ve burada yağmurlama sistemi yoktur ve insan- lar buradan geçerken zorluk çekeceklerdir[5]. 3.2 Building EXODUS ile yapılan Tahliye Simülasyonu Building EXODUS (versiyon 4.06)’da varsayılan bina yüksekli- ği 2.7 metre olup diğer varsayılan değerler şöyledir: sürekli ya- yılan yangın, duman katmanı yüksekliği sürekli azalmaktadır, yangın sürekli büyümekte iken insanlar 1.7 metrelik varsayılan yükseklikte bulunmaktadırlar, insanlar aksiyon durumlarını de- ğiştirmekte ve dumandan kaçmak için tahliye yönlerini değiş- tirmektedirler, duman katmanı alçaldığında sürünerek ilerle- mektedirler, gaz seviyesi azalmaya devam ederken varsayılan olarak sürünme pozisyonuna geçerler, tam tahliye yapılama- maktadır ve insanlar boğulma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar [6]. Bu simülasyonda kullanılan yangın Şangay’da bulunan 5-28 düzenindeki bir yüksek binada meydana gelmektedir. Perso- nel tahliye simülasyon yazılımı Building EXODUS (Versiyon 4.06) ile 1-28 katmanına 440 kişi eklenmiştir ve bu yüksek binaların gerçek simülasyonunu yansıtmaktadır. Simülasyon sonuçla- rı şu şekildedir: Simülasyon sonuçlarına göre, insanların davranış özellikle- ri de eklendiğinde seçilen 440 kişinin binayı terk etme süresi 16 dakika 29.9 saniye olmaktadır. Bölüm 3.1’deki baca gazı si- mülasyon sonuçlarına göre, insanların boğulmasına yol açan duman katmanı yüksekliği 0 metredir ve gerekli maksimum süre 800 saniye yani yaklaşık 13 dakikadır. Bu sebeple bina- da yangın başladıktan sonra, mevcut süre içerisinde binada- Şekil 4. Üç farklı yangın duman yüksekliği ve zaman Şekil 5. Pasaj ve merdivenlerdeki CO konsantrasyonu Şekil 7. Binanın batı tarafındaki tahliye noktasından çıkan kişi sayısı ve gerekli olan süre Şekil 6. Binadan çıkan kişi sayısı ve gerekli olan süre TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 3, s 44-47, 2017 46 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==