Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 63 Sistem performansı için gerekli sızdırmazlık koşullarının olu- şumu kadar bu sorunun çözümüne paralel aşırı basınç sonu- cu oluşabilecek hasarlara karşı da önlemlerin alınması önemli- dir. Bu mekanlarda söndürme sistemi tesis edilmese dahi çoğu zaman ayrı bir yangın zonu olarak her koşulda, yangında bina içlerinde uygun derece de (60, 90, 120 dakika sürelerde) yalıtı- mın sağlanması gerektiği de unutulmamalıdır. KAYNAKLAR [1] EN15004, ISO14520, NFPA2001, EN12101 standartları, [2] AFP, Retrotec firmaları ilgili katalog ve manuelleri [3] FIA Guidance for the Fire Protection Industry F9 -Yapı elemanlarının doğru seçilmesi uygun sıva ve boya kullanılması F10 - Kapıların sızdırmazlığı için damper veya perde kullanımı Yangın durdurucu özellikli sızdırmazlık çözümleri mastik, harç, taşyünü, levha şeklinde yapılan yangın testine göre kullanılan marka ve ürüne göre değişiklik göstermektedir. Önemli olan kri- ter ise ürünlerin için alınan sertifikasyon ve test raporuna göre uygulama yapılmasıdır. Alev ve duman geçişine karşı kullanılan her ürün sızdırmazlık için yeterli olmayabilecektir. Mevcut boşlukların sürekli kapatılması hedeflenmelidir. Ör- neğin standart elektrik şaftlarında kullanılan yastık tipi kulla- nılan ürünler belirli bir sıcaklıkta sonra hacimsel olarak geniş- leme sağlayarak boşluğu dolduracağı kabul edilir. Oysa gaz- lı söndürme uygulanan bir odada bu boşluk normal koşullar- da da sürekli sızdırmazlığı sağlayacak şekilde planlanmış ol- ması gerekecektir. 5. SONUÇ Söndürme sistemi uygulanacak mekanlarda uygun sistemin seçiminde sızdırmazlık sorununun tespiti ve bunun nasıl çözü- lebileceğinin de belirlenmesi önemli bir kriterdir. Sızdırmaz- lık sorunu aynı zamanda söndürme sisteminin devreye girme- si sonucu oluşabilecek ortam koşulların (sıcaklık, nem, basınç) dikkate alınmasını da gerektiren bir bütün mühendislik çalış- masını içermelidir. Görsel 5. Duvar- tavan birleşimi yalıtımı Görsel 6. Yatay Kablo geçişi yalıtımı TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 3, s 60-63, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==