Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

68 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 TEKNİK BİLGİ Gazbeton Panel ürünlerinin üretim standartı olan TS EN 12602’de yer alan ve yük taşıyan Çatı, Döşeme Panelleri- nin Kalınlık ve en büyük açıklık değer- lerine göre Yangın Dayanımı Tablo 2’de verilmiştir. 5. SONUÇ Gazbeton Blok ürünleri ve Gazbeton Donatılı Paneller; ince kalınlıktaki ürünler ile yapılarda gerek yangın duvarı gerek- se de yangın kompartımanı yapılmasın- da oldukça önemli rol oynarlar. Bu avan- tajları değerlendirdiğimizde; • İnce kalınlıktaki ürünler sayesin- de yapılarda kullanım alanı açı- sından avantaj sağlanır, • İnce kalınlıktaki ürünler ile yapıya etkiyen yükler azalmaktadır, • Gazbeton Donatılı Paneller ile, yüksek ve uzun duvarlarda ilave hatıl uygulamasına gerek kalma- dan çözüm oluşturulur, • Gazbeton blok ürünlerin kolay ke- silebilmesi/işlenebilmesi, Gazbe- ton Donatılı Panellerin ise proje- ye özel üretilerek şantiyeye hazır bir şekilde duvar uygulamasına hız kazandırır, Tablo 2. Kalınlık ve en büyük açıklık değerlerine göre Gazbeton Çatı/Döşeme Panelleri Yangın Dayanımı (TS EN 12602/Tablo C.5) Görsel 4. Gazbeton Blok Ürünleri Yangın Dayanım Testi Kuru Birim Hacim Ağırlığı 600 Kg/m 3 Maksimum Açıklık 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m Yangına Dayanım Süresi (dakika) d min a min d min a min d min a min d min a min REI 30 100 15 150 15 175 15 240 20 REI 60 100 22 150 22 200 22 240 30 REI 90 150 35 150 35 200 35 240 35 REI 120 175 40 175 45 200 45 240 45 Kuru Birim Hacim Ağırlığı 600 Kg/m 3 Maximum Açıklık 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m Yangına Dayanım Süresi (dakika) d min a min d min a min d min a min d min a min REI 30 100 15 150 15 175 15 240 15 REI 60 100 20 150 20 200 20 240 20 REI 90 150 30 150 30 200 30 240 30 REI 120 175 35 175 35 200 35 240 35 • Yangın dayanı- mı, ısı yalıtımı, ha- fiflik, çevreci özel- liklerini bir arada taşıyan yapı mal- zemesi olan gaz- beton ayrıca has- sas ölçülerde üre- tilmesi sebebiyle sıva maliyetlerin- de avantaj sağlar. • Gazbeton Blok ürünleri ve Gazbeton Donatılı Paneller, Binaların Yangından Korunması Hakkın- da Yönetmelikte istenen kriterlerden çok daha yüksek yangın performansı sağla- maktadırlar. Yukarıda da belirtildiği gibi; özellikle İstanbul gibi Türkiye nüfusunun yakla- şık beşte birinin yaşadığı bölgede, yapısal yangınların son beş yılda %22 artış gös- termesi oldukça üzücüdür. Yapıların mi- mari projelendirme aşamasında yangın tasarımının doğru yapılmaması ve doğru malzeme seçimi bu artışın önüne geçecek çözümlerden birisi olacaktır. KAYNAKLAR [1] İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İstatistikler, 2017 [2] T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2017 [3] Türk Standartı TS EN 12602, Ön yapımlı Donatılı Gazbeton Yapı Elemanları, Aralık 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==