Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

bu büyüklükteki yüzölçüme sahip bir alanda, tüm mahallerde meydana ge- lebilecek itfai bir olaya en kısa sürede ulaşılması için İtfaiye Dairesi Başkanlı- ğı olarak yasa öncesi çalışmalara baş- ladık. İl merkezimizde 5 adet profes- yonel itfaiye istasyonu varken, şu an il genelinde 110 itfaiye istasyonu ile hizmetler yerine getirilmektedir. İtfaiyeler için ve itfaiyecilik kapsamında düzenlediğiniz eğitim seminerleri hakkında bilgi verir misiniz? Ülkemizde itfaiyecilik mesleğine dikkat çekilmesi, itfaiye teşkilatlarına farklı bir bakış açısı kazandırılması, itfa- iye hizmet standartlarının yükseltilme- si ve hizmetlerde yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak, birçok sempozyum ve semi- nerler gerçekleştirilmiştir. Bu projelere örnek verecek olursak; İtfaiye Resim Yarışması İtfaiye teşkilatlarının gelecek nesil- lere tanıtılması, çocuk yaşta afet bilinci oluşturulması ve öğrencilerin destek- lenmesi amacıyla 2014 yılında ilkokul, 2015 yılında ortaokul, 2016 yılında lise ve 2017 yılında üniversite öğrencileri- ne yönelik geleneksel “İtfaiye Resim Yarışması” düzenlenmiştir. İtfaiye Sempozyumu Tüm şehirlerimizdeki itfaiye teşkilatla- rını bir araya getirerek itfaiye teşkilat- ları arasında birlik ve beraberliğin sağ- lanması, bununla beraber mesleğimizin yaşadığı sıkıntıları belirleyerek çözü- müne yönelik çalışmalar yapmak üze- re Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ül- kemizde ilk kez “İtfaiye Sempozyumu” gerçekleştirildi. İtfaiye Çalışanları Çalıştayı Toplu sözleşmelerde söz sahibi olan sendikaların bizleri daha yakından ta- nımaları ve sorunlarımıza yönelik çö- züm önerileri için Bem-Bir-Sen ve Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) iş- birliğinde “İtfaiye Çalışanları Çalıştayı” düzenlenmiştir. İtfaiye Basın Ödülleri Yarışması İtfaiye teşkilatlarına farklı bakış açı- sı kazandırılması, itfaiyecilik mesleğine dikkat çekilmesi, basında çıkan olum- suz haberlerin azaltılması ve teşkilatın hangi şartlar altında çalıştığını göster- mek amacıyla “İtfaiye Basın Ödülleri” programı düzenlenmiştir. İtfaiye fo- toğraf ve video kategorisinde düzen- lenen yarışmada dereceye giren ba- sın mensuplarına ödülleri verilmiştir. Ödül Programı yerel ve ulusal basında yer almıştır. “Yurtlarda Yangın Çıkış Sebepleri ve Yangın Güvenlik Önlemleri” Eğitim Semineri TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 75 SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==