Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda 07 Aralık 2016 günü akşam 19:30 sırala- rında çıkan yangında 11 öğrenci ile 1 bakıcı hayatını kaybetmiş, 24 öğrenci ise yaralanmıştı. Türkiye’yi yasa bo- ğan facia sonrası ihmal iddiaları tartı- şılmaya başlamış ve öğrenci yurtları- nın güvenlik önlemlerinin tekrar göz- den geçirilmesi gerekliliği ortaya çık- mıştır. Söz konusu acı olay öncesinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak ilimiz genelinde bulunan öğrenci yurtlarında tarafımızdan denetimler başlatılmıştı. Olay sonrasında ise Konya Büyükşe- hir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Konya’daki öğrenci yurtlarının yönetici- Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarı kapsa- mında yapılmıştır. Seminere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından konuyla ilgili uzmanlar, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği (TÜYAK), itfaiye temsilcileri, TİBDER üyeleri katılmıştır. Uzman İtfaiyeci Yetiştirme Eğitim Programı Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi eğitim programı kapsamın- da ülkemiz illerinden gelen itfaiye per- sonellerine yönelik uygulamalı eğitim- ler gerçekleştirilmektedir. İllerarası Tecrübe Paylaşım Programı İllerarası Tecrübe Paylaşımı Progra- “İlimiz Türkiye’nin en büyük tarım ovasına sahip olduğundan ekin, anız ve ot yangınları en sık karşılaşılan yangın türlerindendir. Her geçen yıl bu yangınlarının sayısının düştüğü anlaşılmaktadır. Eğitimle birlikte yaşam güvenliği bilinci oluşmaktadır.” mı kapsamında; Aksaray, Burdur, Ha- tay, Karaman, Kütahya, Malatya, Niğ- de, Sinop, Elazığ ve Amasya Belediye Başkanlıkları İtfaiye teşkilatlarına, 40 saatlik, yangın, arama-kurtarma, ilk yardım, araç-malzeme bilgisi ve ruh- sat öncesi kontrol-denetim eğitimleri yerinde verilmiştir. Konya İtfaiyesi’nin İtfaiyelerde Mesleki Yeterlilik konusundaki çalışmaları nelerdir? İtfaiyecilik meslek standartlarının be- lirlenmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile TİBDER arasında 30 Ekim 2013 tarihinde imzalanan “Ulu- sal Meslek Standartı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamın- da, itfaiyecilik alanında meslek stan- dartı hazırlama çalışmaları başlamıştır. 26 Haziran 2015 tarihinde görüş alma süreci tamamlanan taslak meslek stan- dartları, TİBDER tarafından gelen görüş- ler doğrultusunda gözden geçirildikten sonra MYK Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesinin görüşüne sunulmuştur. Yine 23 Aralık 2015 tarihinde MYK Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi ve TİBDER tarafından hazırlanan taslak meslek standartlarını değerlendirmek ve incelenen İtfaiyeci (Seviye 3-4-5- 6) taslak meslek standartlarının sektör komitesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiş, ça- lışmaların sonuna gelinerek Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanarak 27 Haziran 2016 ve 29755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulu- sal Meslek Standartlarına Dair 2016/6 Tebliği yayımlanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği öncülüğün- de itfaiye mesleki yeterlilik çalışmaları 2017 yılında MYK ve TİBDER üyelerinin katılımı ile başlamıştır. Bu kapsamda uygulamalı Mesleki Yeterlilik Çalışta- yı, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden itfaiye yöneticilerinin ka- tıldığı çalıştay kapsamında tatbikatlar düzenlenmiştir. Konya İtfaiyesi’nin gönüllü itfaiyecilik çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? lerine “Yurtlarda Yangın Çıkış Sebepleri ve Yangın Güvenlik Önlemleri” eğitim semineri verilmiştir. Yangın Güvenliği Çalıştayı ve Semineri Binaların Yangından Korunması Hak- kındaki Yönetmeliğin daha anlaşılır ola- bilmesi için gerekli değişikliklerin ko- nuşulup tartışıldığı “Yangın Güvenliği Çalıştayı ve Semineri”, Türkiye Bele- diyeler Birliği işbirliğinde Konya Kent 76 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==