Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

G ünümüzde veri merkezleri yan- gın korunum sistemlerinde öne çıkan gazlı söndürme sistemleri, kullanılan sistemdeki gazın boşalması ile oluşan ses seviyesinin sabit diskler üzerinde oluşturabilieceği veri kaybı ve zarar bakımından incelenmekte ve araştırılmaktadır. Modern sabit disk kapasiteleri artık daha yüksek olup titreşim ve gürültü- lere olan hassasiyeti de bu doğrultuda artmıştır. Gazlı yangın söndürme sis- temlerinde, gazın boşalmasında oluşan yüksek basınç ile ortaya çıkan gürül- tü ve ses dalgalarının yaydığı titreşim, bu sabit diskler üzerinde veri kaybı ve zarara neden olabilmektedir. Yangın Söndürme Sistemlerinde Nozul Ses Karakteristiği Yangın söndürme sistemlerinin ses çıkışı birçok faktöre bağlıdır. Bu faktör- lerin başında gazın boşalma süresi, ga- zın en yüksek akış değeri ve sistemde kullanılan vana teknolojisi gelmektedir. Uzun yıllar Inert gazlı yangın söndür- me sistemlerinde standart gaz boşal- ma kontrol yöntemi olarak nozul ori- fisleri üzerinde durulmuştur.Bu orifis teknolojisinde ses seviyesinin orifisten geçen en yüksek akışta 145 dB sevi- yesini aştığı görülmüştür. Tyco iFlow teknolojisi ile bu ses seviyesini 138 dB değerlerine düşürebilmektedir.Mic- higan Teknolojik Üniversitesi (MTU) Di- namik Sistemler grubu ile yapılan test- ler sonucunda günümüz sabit diskleri performansı gözden geçirilirken, sabit disklerde hasarı ve veri kaybını önle- mek için nozullardaki ses seviyesinin daha düşük bir seviyeye indirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Tyco Akustik Nozul Çözümü ve Performansı Tyco, düşük ses gücü ile yeni bir inert gazlı söndürme sistemi nozulu geliştirmek için kapsamlı bir araştırma yaparak akustik nozul çözümüne ulaş- tı. Tyco Akustik Nozul veri merkezleri için önemli bir gelişme olup, hassas sabit disklerde ses maruziyetini azal- tabilen ve daha az boru ve nozul ile çözüme ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu tescilli tasarım, ses azaltma yöntemi ve nozul dağıtım performansı elde etme yeteneği hakkında patentli bir çözümdür.Nozul içerisindeki ses emi- ci malzemeler, Tyco tarafından yapı- lan kapsamlı bir araştırma ve fiziksel akustik testlere dayanarak seçilmiştir. Akustik Nozul, Tyco tarafından titizlik- le, yüzlerce kez gaz boşaltma testine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, standart nozullara göre üstün ses gücü performansı ve söndürme kapasitesi sağlamaktadır. Tyco iFlow yangın söndürme siste- mi ile ANSI UL 2127 nozul performans testlerine göre ve NFPA 2001 uygun koruma alanı ve akı kapasitesi aşağı- daki gibidir: Maksimum koruma alanı: 9.75 m x 9.75 m (32’x 32’) Maksimum nozul yüksekliği: 6.1 m (20’) Nozuldaki maksimum akış: 142 m 3 /dk (5000 cfm) 2017 yılı başında lansmanı yapılan Tyco’nun Akustik Nozul Çözümü, has- sas sabit disk sürücülerini içeren alan- larda yer alan gazlı söndürme sistemi- nin boşalmasıyla oluşan yüksek ses seviyesini azaltma imkanı sağlarken, veri merkezlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir nozul çö- zümüdür. Akustik nozul çözümü benzersiz bir kapsama alanına sahiptir ve düşük ses seviyesi ile sabit disk sürücülerinde oluşabilecek hasarların önüne geçme- yi sağlar. Nozul tasarımı 150, 200 ve 300 Bar Inergen yangın söndürme sis- temleri ile kullanılmak üzere geliştiril- miştir. Tyco iFlow teknolojisi ile birlikte akustik nozul kullanımı oluşabilecek ses seviyesini 105 dB altına düşürebil- mektedir.Sabit disklerden performans alabilmek için 110 dB ses seviyesinin altı hedeflenmelidir. Ses seviyesi Tyco tarafından geliş- tirilen akustik hesaplama programı ile nozul yerleşimi, adedi ve en yakın kabine olan mesafe, mahal duvar bil- gileri girilerek hesaplanır. Bu sayede verilerin veya cihazların zarar görebi- leceği seviyelerinden düşük değerler elde etmek amaçlanır. Yenilikçi Akustik Nozul, veri merke- zi alanında faaliyet gösteren üreticileri ve ürün tasarımcılarını ödüllendirmek üzere her yıl verilen DCS Ödülleri 2017 töreninde, Yılın Veri Merkezi ICT Ye- niliği ödülü kategorisinde, 10 finalist arasından ödüle layık görüldü. Tyco, inert gazlı yangın söndürme sistemleri ve akustik nozul çözümü ile günümüz veri merkezlerinde verilerin, hem yangından hem de sistemin ça- lışmasından kaynaklı doğabilecek za- rarlardan korumayı hedefleyen çalış- maları ve ürünleri ile sektöre yenilikler getirmeye devam edecektir. Tyco Akustik Nozul Çözümü 80 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 ÜRÜN TANITIMI

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==