Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

H DPE borular korozyona daya- nıklı, hafif, esnek ve uzun süre dayanımlı borular olduğu için toprak altındaki yangın ana hatları için ideal bir çözüm olarak karşımıza çık- maktadır. Füzyon kaynağı geleneksel olarak ‘’altın standart’’ boru bağlantısı olarak görülse de, yeni bağlantı sis- temleri daha çok uygulandıkça, gele- neksel montaj sistemlerine bakış açısı da değişmeye başlamıştır. Victaulic® Refuse to Fuse™ sistemi 63mm – 900 mm çapındaki SDR 7-21 aralığındaki boruları mekanik olarak birleştirmekte olup, toprak altı boru- lamalar da öngörülerek dizayn edil- miştir. Dayanıklı küresel dökme demir kelepçelere sahip, korozyona dirençli floropolimer kaplı, Refuse to Fuse kap- linler, en zor koşullarda bile sorunsuz bir performans sergilemektedir. Daha fazla bir koruma istenmesi durumun- da, daha farklı kaplama alternatifleri de bulunmaktadır. Tüm sistemin güvenilirliği, yangın sistemlerinde en önemli konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. FM onaylı Refuse to Fuse kaplinler saye- sinde, yüksek kalitede boru bağlantıları hem kolay sağlanabilmekte, hem de bağlantı kontrolleri kolaylıkla yapıla- bilmektedir. Çevresel koşullar, montaj işçilerinin kabiliyeti ve tecrübesi, ısıtma plakasının sıcaklık kontrolü ve ısıtma ve soğutma süreleri dahil birçok de- ğişken füzyon bağlantısının kalitesini etkilemektedir. Buna karşılık, Refuse to Fuse sistemi tüm mevsimlerin siste- mi olup, çok basit el aletleri ile montajı yapılabilmekte ve hataya pek bir ola- nak bırakmamaktadır. Buna ek olarak, kaplinlerin montaj kontrolü de, cıvata- ların bulunduğu kısımdan görsel olarak çok basit bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca, sisteme zarar vermeyen basit testler kaplinli bağlantı sistemlerinde mümkündür. Refuse to Fuse kaplinler füzyon kay- nağına göre yaklaşık 10 kata varacak şekilde daha hızlı monte edilebildikle- ri için, projenin zamanında ilerlemesi- ne de katkısı büyük olmaktadır. Ay- rıca,füzyon makinasının ihtiyacı olan alana ihtiyaç duyulmaması sayesinde dar alanlarda veya zor arazi şartların- da, kaplinlerin sağlamış olduğu pratik montaj borulamayı oldukça kolaylaş- tırmaktadır. HDPE kaplin sistemi, HDPE sistem basınçlarını kolaylıkla karşılamakta olup, füzyon kaynağında kabul edilen çekme yükü, bükme yarıçapı vb. gibi değerlerin hepsini Refuse to Fuse sis- temi karşılamaktadır. Özetle, kaplin- li boruları, çekilebilir, itilebilir, füzyon kaynaklı borularla yapılan uygulama- ların aynısı HDPE kaplinli borulara da uygulanabilir. Aşırı basınçlı teslerde, Victaulic HDPE kaplin sistemleri HDPE borulara göre daha iyi dayanım göster- mektedir. Yapılan aşırı basınçlı testler- de kaplinlerde problem olmadan, boru- larda sızdırma sonrası basınç düşümü oluştuğu gözlemlenmiştir. St 905 Düz uç HDPE kaplinleri, St 907 HDPE x Çelik Boru geçiş kaplin- leri, St 908 çift yivli HDPE kaplinleri, St 926 Mekanik Te – Branşman ekip- manı, ve HDPE düz uç fittingsleri Vic- taulic Refuse-to – Fuse ürün grubunu oluştırmaktadırlar. Daha fazla bilgi için www.refuse-to-fuse.com internet ad- resini ziyaret ediniz. The Victaulic® Refuse-to-Fuse™ kaplinler ile füzyon kaynağına göre en etkin boru bağlantı metodunu su- nar: Yaklaşık 10 kata varacak şekilde daha hızlı montaj sayesinde HDPE Yan- gın hatları şantiye programında gecik- meye sebep olmamaktadır. Victaulic hakkında Victaulic’in boru bağlantısı ve akış kontrolü çözümleri 1919 yılından bu yana, inşaat üretkenliğini artırarak ve riskleri azaltarak projelerin güvenli, zamanında ve planlanan bütçe dahi- linde tamamlanmasını sağlamaktadır. Victaulic’in 100.000’i aşkın üründen oluşan portföyü ve patentli teknoloji- leri, sürekli inovasyon ruhundan des- tek alarak tasarımda özgürlüğün yanı sıra her türlü sistemde, kullanım ömrü boyunca daha kolay inceleme ve bakım yapılmasını desteklemektedir. 3500’ü aşkın çalışanı 40 uluslararası tesisi ile Victaulic, 120’yi aşkın ülkede- ki müşterilerine küresel inşaat sektö- ründe başarılı olması için yardımcı ol- maktadır. Müşteriler, en yüksek bina- lardan en derin madenlere kadar en zorlu inşaat projelerinde ve çalışma koşullarında genel sistem dayanıklılı- ğını artırmak için Victaulic ürünlerine güvenmektedir. Victaulic’in yenilikçi boru bağlantısı ürünlerinin ve tasarım hizmetlerinin binanızda nasıl güven oluşturacağını öğrenmek için: www. victaulic.com Victaulic ® Refuse-to-Fuse ™ HDPE Yangın Sistemleri Çözümleri 82 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 ÜRÜN TANITIMI

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==