Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

c) Bakım Kolaylığı Noktasal dedektörlerin aksine ASD sis- teminde birçok dedektör yerine sade- ce BİR dedektörünün olması sistem için gerekli olan bakım çalışmalarını çok ko- laylaştırmaktadır. Zira bir ASD dedektö- rü yaklaşık 2000 m 2 ’lik bir alanda koru- ma yapabilmektedir. Halbuki bu büyük- lükteki bir alanda ideal şartlarda mini- mum min. 20 noktasal dedektör kulla- nılmalıdır. Bu sayı tavanın mimari yapı- sı ve yükseklik ile daha da artabilir. Bu farklılık bakım için geçen süre ve mali- yetlerde önemli bir tasarruf ve güveni- lirlik sağlamaktadır. d) Montaj Kolaylığı Daha önce de belirtildiği gibi paha- lı olmayan PVC borular aracılığıyla sis- temin montajını yapmak kolaydır. Ayrı- ca bükülebilir daha ince borular ile ula- şılamayan küçük mahallere ve cihaz ka- binleri içlerine kadar girilerek yangın du- rumunda ortaya çıkan dumana mümkün olduğunca yakın olunabilir. e) Maliyet Bütün bu faktörler göz önüne alındı- ğında endüstriyel tesislerdeki işletme için özel öneme sahip yerlerde ASD uygu- lamasının oldukça önemli tasarruf sağ- ladığı görülmektedir. Daha da önemli- si ASD yangını daha başlangıç aşama- sında yakaladığından işletme için çok önemli olan maddi ve manevi değerleri de yangına karşı koruyarak yangın sıra- sında ortaya çıkan kayıpları minimum- da tutmaktadır. KAYNAKLAR [1] EN 54 Part 20 / Fire Detection And Fire Alarm Systems- Aspirating Smoke Detector. [2] Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2015, TÜYAK [3] Hava Emmeli Dedektörler El Kitabı, TÜYAK [4] Xtralis VESDA- Aktif Erken Duman Algılama Sistemi ve Uygulamaları El Kılavuzu 92 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 TEKNİK BİLGİ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==