Duman Kontrol Sistemleri Eğitim Semineri

Duman Kontrol Sistemleri Eğitim Semineri

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum salonunda yapılan ve katılımın yüksek olduğu seminer, TÜYAK Dernek Başkanı Sayın Filiz Mumoğlu’ nun açılış konuşması ile başladı. Tüyak Onursal Başkanı Sn. Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç’ın oturum başkanlığında gerçekleşen seminer, Sn. Artur Altınkeser’in (ATC ) “Kapalı Otopark Havalandırma Sistemlerinin, Yangın ve Dumanla Mücadeleye Yönelik Tasarımı” ve Sn. Arnau Tinto Ventura’ nın (Sodeca) “Kaçış Yollarının Korunması için EN 12101-6 ’ya göre Basınçlandırma Sistemleri “ sunumunu takiben, salondan alınan soru-cevaplara verilen yanıtlarla son buldu.