KONUTLARDA YANGIN GÜVENLİĞİ PANEL-FORUMU

HABERLER

KONUTLARDA YANGIN GÜVENLİĞİ PANEL-FORUMU

Yangın ve yangın güvenliği alanında tekil çalışma yürüten kişi, kurum ve kuruluş çalışmalarının hepsi ayrı ayrı değerli olmakla birlikte, yapılan çalışmaları daha etkili hale getirmek için kişi, kurum, kuruluşların çalışmalarını bir araya getirecek, aynı temelde birleştirecek; bulunduğumuz kenti koruyacak ve sakinlerinin güvenliğini sağlayacak bir sistemin başlatılması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi yaşamsal bir ihtiyaçtır.
Bu görev ve sorumluluk anlayışıyla, bu ihtiyacı karşılayacak temelleri atmak üzere, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Derneği (TÜYAK) ile ilgili üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar ve gönüllü toplum kuruluşlarından bileşenler bir araya gelmiştir.
Bileşenlerce, "Yangından Korunma Haftası"nda, halka dokunan bir etkinlikle; yangının ve yangın güvenliğinin gündemde ön plana çıkarılması, meslektaşlarımız ve halk nezdinde, yangın öncesi, yangın anı ve yangın sonrası yangın güvenliği konusunda bilincin artırılması ve farkındalık oluşturulması hedeflenen "Konutlarda Yangın Güvenliği Panel/Forum"umuna meslektaşlarımız ve halkımız davetlidir.