Hedefler

Hedefler- Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak üzere bilim ve teknoloji alanında araştırmalar yapılmasını sağlamak,

- Kamu ve özel kuruluşların personelinin yangından korunma ve yangın söndürme konularında eğitilmelerini sağlamak üzere teknik yayınlar hazırlanması, hazırlanan kaynakların paylaşılması sağlamak,

- Halkın yangın eğitimi göreceği eğitim tesisleri ve itfaiye okulları açılmasını sağlamak

- Kamu Kurumları ve bilimsel kuruluşlarla ilişki kurmak suretiyle yangın önleyici sistemlerin standartlarını ve cihazların geliştirilmesini sağlamak veya yardımcı olmak.

- Saray, kütüphane, milli arşiv ve tarihi vakıf eserleri gibi kültür varlıklarının yangın güvenliğinin sağlanması konusunda imkanları ölçüsünde yardımcı olmak.

- Yangın önleme ve yangından korunmaya yönelik laboratuar, test istasyonu ve benzeri tesisler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak,

- Ülkede yangından kaynaklanan can ve mal kaybını doğru bilgi ve kaynakları -kullanarak asgariye indirilmesi,

- Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak.

 

 Hedefler

Hedefler- Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak üzere bilim ve teknoloji alanında araştırmalar yapılmasını sağlamak,

- Kamu ve özel kuruluşların personelinin yangından korunma ve yangın söndürme konularında eğitilmelerini sağlamak üzere teknik yayınlar hazırlanması, hazırlanan kaynakların paylaşılması sağlamak,

- Halkın yangın eğitimi göreceği eğitim tesisleri ve itfaiye okulları açılmasını sağlamak

- Kamu Kurumları ve bilimsel kuruluşlarla ilişki kurmak suretiyle yangın önleyici sistemlerin standartlarını ve cihazların geliştirilmesini sağlamak veya yardımcı olmak.

- Saray, kütüphane, milli arşiv ve tarihi vakıf eserleri gibi kültür varlıklarının yangın güvenliğinin sağlanması konusunda imkanları ölçüsünde yardımcı olmak.

- Yangın önleme ve yangından korunmaya yönelik laboratuar, test istasyonu ve benzeri tesisler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak,

- Ülkede yangından kaynaklanan can ve mal kaybını doğru bilgi ve kaynakları -kullanarak asgariye indirilmesi,

- Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak.