Teknik Komiteler

Teknik Komiteler

Eğitim ve Seminer Düzenleme Teknik Komitesi
Yangın konusunda faaliyet gösteren seçkin kuruluşların katkılarıyla, Tüyak üyelerinin ülkemizde yangın bilincini oluşturmak ve yaymak görevinde daha etkin ve aktif rol almalarını sağlamak amacıyla her türlü eğitim ve etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışma yapar. Bu yönde ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği ve katkı sağlayacak projeler geliştirir.   
Üyeler
Deniz  Atik (Komite Başkanı)
Cihan Çoşar
Emre Bayraklılar
Hüseyin Orman
Levent Yasa
Mehmet Çim
Özlem Güneç
Serhan Harmankuyu
Yusuf Koç

Otomatik ve Manuel Söndürme Sistemleri Teknik Komitesi
Yeni çalışma dönemimizde, Tüyak olarak önde gelen görevlerimizden biri, özellikle bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşılması olmuştur. Bu noktadan yola çıkarak yeniden yapılanan komitemiz, konusunda uzman sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. Komitemiz;  "Yangın Terimler ve Tanımlar Sözlüğü" ve "Sprinkler Sistemleri İşletme ve Bakım El Kitabı” konularındaki çalışmalarını yayınlayarak, üyelerimizle paylaşmayı hedeflemektedir. Mevcut yayınlarımızın güncellenmesi, daha kapsamlı hale getirilmesi ve geliştirilmesi konusundaki çalışmalarımız da devam etmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, görüş ve önerilerimizle  katkıda bulunmak en önemli görevlerimizdendir. Görev almak istediği çalışma alanında uzman olan, çalışmaları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilen ve gönüllük esasına dayalı komite çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilecek herkesi, deneyimlerini paylaşmak ve ortak çözüm önerileri üretmek üzere çalışmalarımıza destek vermeye davet ediyoruz.
Üyeler
Özlem Güneç (Komite Başkanı )
Ali Hepsayar
Alper Dipi
Barış Topal
Bora Kocaman
Cem Yalçıner
Ceyhun Eren
Eren Kalafat
Eser Temiz
Fatih Aydın
Gökhan Aktaş
Gökhan Ünlü
Koray Uluç
Nuri Ünsal
Serdar Gültek
Sıtkı Engin
Süleyman Bahtiyar
Taner Kaboğlu


Taşınabilir Söndürücü Cihazlar ve Yangın Dolapları Teknik Komitesi
Taşınabilir yangın söndürme cihazları konusunda bilgilendirici yayınlar hazırlayacak, T.S.E.’nin ilgili konularda yaptığı çalışmalarda yardımcı ve yönlendirici rol yüklenecektir.
Cahit Asiltürk (Komite Başkanı)
Ali Murat Kangun
Celal Polatdemir
Hikmet Akın
İsmail Çiloğlu
Orhan Kalafatoğlu
Serhan Harmakuyu


Tüyak Garanti Markası Teknik Komitesi
TÜYAK Garanti Markası Teknik Komitesi, TÜYAK üyelerinin piyasaya arz ettikleri ürün ve hizmetleri geçerli ürün/hizmet mevzuatına ve ilgili teknik normlara uygun olarak üretmelerini ve bu süreçte çalıştırdıkları teknik kadrolarının gerekli yetkinliğe haiz olduğunu güvence altına almalarını hedefleyen TÜYAK Garanti Markası’nın değerleme, onay ve yetkilendirme süreçlerinin hazırlanması ve uygulanması için oluşturulmuş bir ekiptir.
TÜYAK YK tarafından belirlenen idari ve teknik şartları yerine getirerek Garanti Markası kullanımına hak kazandığı TÜYAK Garanti Markası Komisyonu değerlendirmesi sonucu belirlenen üyeler, TÜYAK ile sözleşme imzalayarak, belirlenen Marka Kullanım şartlarına uygun olarak ürünleri, ağ üzerinde paylaştıkları ve yazılı olarak kullandıkları ticari dokümanları, pazarlama evrakları ve benzeri şirket dokümantasyonları üzerinde TÜYAK Garanti Markası’nı kullanmaya başlarlar ve kullanım süreci boyunca şartları sağlamaya devam ettiklerini TÜYAK’a kanıtlarlar.
Üyeler :
İlker İbik ( Komite Başkanı)
Dr. Ceyhun Eren
O.Hakan Uslu
Taner Kaboğlu
Uluslararası İlişkiler TK Teknik Komitesi
Üyeler
Numan Şahin (Komite Başkanı)
Ozlem Güneç
Taner Kaboğlu


Ulusal Mevzuat Teknik Komitesi
Üyeler
Hikmet Akın (Komite Başkanı)
A.Levent Ceylan
Cahit Asiltürk
Deniz Arzu Atik
İlker İbik
Korhan Işıkel
Numan Şahin
Özlem Güneç


Yangın Algılama Sistemleri ve Elektrik Tesisatı Komitesi Teknik Komitesi
Üyeler
A.Levent Ceylan ( Komite Başkanı)
Gökhan Aktaş
Kevork Benlioğlu
Sabri Günaydın
Sibel Cedetaş
Tanju Ataylar
Z.Gürkan Eldem


Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi
TÜYAK  Vakfı  ve Derneği  ortak amaçlarına uygun şekilde, yapılarda  insanların can ve mal güvenliğini
sağlayacak  pasif yangın korunum önlemleri ile, binalarda kullanılan yapı malzemelerinin seçimi ve
uygulamasına  yönelik, mevcut yönetmelik  ve  standartlara  uyumu sağlayacak çalışmalar ve
güncellemeler yaparak,  kurum , kuruluş ve  ilgililere  eğitici ve yönlendirici faaliyetlerde bulunur.
Üyeler
Korhan Işıkel  (Komite Başkanı )
Ali Bayraktar
Bartu Gökçara
Dr.Kemal Bayraktar
Dr.Nuri Sertesr
Faruk Bilal
Gökhan aktaş
H.Yener Güreş
Hüseyin Gökdemir
İlker İbik
Kemal Evcioğlu
Koray Uğurlu
Mustafa Beker
O. Hakan Uslu
Sabri Günaydın
Sahar Aalampour
Tahsin Karasu
Timur Diz
 Teknik Komiteler

Teknik Komiteler

Eğitim ve Seminer Düzenleme Teknik Komitesi
Yangın konusunda faaliyet gösteren seçkin kuruluşların katkılarıyla, Tüyak üyelerinin ülkemizde yangın bilincini oluşturmak ve yaymak görevinde daha etkin ve aktif rol almalarını sağlamak amacıyla her türlü eğitim ve etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışma yapar. Bu yönde ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği ve katkı sağlayacak projeler geliştirir.   
Üyeler
Deniz  Atik (Komite Başkanı)
Cihan Çoşar
Emre Bayraklılar
Hüseyin Orman
Levent Yasa
Mehmet Çim
Özlem Güneç
Serhan Harmankuyu
Yusuf Koç

Otomatik ve Manuel Söndürme Sistemleri Teknik Komitesi
Yeni çalışma dönemimizde, Tüyak olarak önde gelen görevlerimizden biri, özellikle bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşılması olmuştur. Bu noktadan yola çıkarak yeniden yapılanan komitemiz, konusunda uzman sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. Komitemiz;  "Yangın Terimler ve Tanımlar Sözlüğü" ve "Sprinkler Sistemleri İşletme ve Bakım El Kitabı” konularındaki çalışmalarını yayınlayarak, üyelerimizle paylaşmayı hedeflemektedir. Mevcut yayınlarımızın güncellenmesi, daha kapsamlı hale getirilmesi ve geliştirilmesi konusundaki çalışmalarımız da devam etmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, görüş ve önerilerimizle  katkıda bulunmak en önemli görevlerimizdendir. Görev almak istediği çalışma alanında uzman olan, çalışmaları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilen ve gönüllük esasına dayalı komite çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilecek herkesi, deneyimlerini paylaşmak ve ortak çözüm önerileri üretmek üzere çalışmalarımıza destek vermeye davet ediyoruz.
Üyeler
Özlem Güneç (Komite Başkanı )
Ali Hepsayar
Alper Dipi
Barış Topal
Bora Kocaman
Cem Yalçıner
Ceyhun Eren
Eren Kalafat
Eser Temiz
Fatih Aydın
Gökhan Aktaş
Gökhan Ünlü
Koray Uluç
Nuri Ünsal
Serdar Gültek
Sıtkı Engin
Süleyman Bahtiyar
Taner Kaboğlu


Taşınabilir Söndürücü Cihazlar ve Yangın Dolapları Teknik Komitesi
Taşınabilir yangın söndürme cihazları konusunda bilgilendirici yayınlar hazırlayacak, T.S.E.’nin ilgili konularda yaptığı çalışmalarda yardımcı ve yönlendirici rol yüklenecektir.
Cahit Asiltürk (Komite Başkanı)
Ali Murat Kangun
Celal Polatdemir
Hikmet Akın
İsmail Çiloğlu
Orhan Kalafatoğlu
Serhan Harmakuyu


Tüyak Garanti Markası Teknik Komitesi
TÜYAK Garanti Markası Teknik Komitesi, TÜYAK üyelerinin piyasaya arz ettikleri ürün ve hizmetleri geçerli ürün/hizmet mevzuatına ve ilgili teknik normlara uygun olarak üretmelerini ve bu süreçte çalıştırdıkları teknik kadrolarının gerekli yetkinliğe haiz olduğunu güvence altına almalarını hedefleyen TÜYAK Garanti Markası’nın değerleme, onay ve yetkilendirme süreçlerinin hazırlanması ve uygulanması için oluşturulmuş bir ekiptir.
TÜYAK YK tarafından belirlenen idari ve teknik şartları yerine getirerek Garanti Markası kullanımına hak kazandığı TÜYAK Garanti Markası Komisyonu değerlendirmesi sonucu belirlenen üyeler, TÜYAK ile sözleşme imzalayarak, belirlenen Marka Kullanım şartlarına uygun olarak ürünleri, ağ üzerinde paylaştıkları ve yazılı olarak kullandıkları ticari dokümanları, pazarlama evrakları ve benzeri şirket dokümantasyonları üzerinde TÜYAK Garanti Markası’nı kullanmaya başlarlar ve kullanım süreci boyunca şartları sağlamaya devam ettiklerini TÜYAK’a kanıtlarlar.
Üyeler :
İlker İbik ( Komite Başkanı)
Dr. Ceyhun Eren
O.Hakan Uslu
Taner Kaboğlu
Uluslararası İlişkiler TK Teknik Komitesi
Üyeler
Numan Şahin (Komite Başkanı)
Ozlem Güneç
Taner Kaboğlu


Ulusal Mevzuat Teknik Komitesi
Üyeler
Hikmet Akın (Komite Başkanı)
A.Levent Ceylan
Cahit Asiltürk
Deniz Arzu Atik
İlker İbik
Korhan Işıkel
Numan Şahin
Özlem Güneç


Yangın Algılama Sistemleri ve Elektrik Tesisatı Komitesi Teknik Komitesi
Üyeler
A.Levent Ceylan ( Komite Başkanı)
Gökhan Aktaş
Kevork Benlioğlu
Sabri Günaydın
Sibel Cedetaş
Tanju Ataylar
Z.Gürkan Eldem


Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi
TÜYAK  Vakfı  ve Derneği  ortak amaçlarına uygun şekilde, yapılarda  insanların can ve mal güvenliğini
sağlayacak  pasif yangın korunum önlemleri ile, binalarda kullanılan yapı malzemelerinin seçimi ve
uygulamasına  yönelik, mevcut yönetmelik  ve  standartlara  uyumu sağlayacak çalışmalar ve
güncellemeler yaparak,  kurum , kuruluş ve  ilgililere  eğitici ve yönlendirici faaliyetlerde bulunur.
Üyeler
Korhan Işıkel  (Komite Başkanı )
Ali Bayraktar
Bartu Gökçara
Dr.Kemal Bayraktar
Dr.Nuri Sertesr
Faruk Bilal
Gökhan aktaş
H.Yener Güreş
Hüseyin Gökdemir
İlker İbik
Kemal Evcioğlu
Koray Uğurlu
Mustafa Beker
O. Hakan Uslu
Sabri Günaydın
Sahar Aalampour
Tahsin Karasu
Timur Diz